Book and Film Recommendations on International Relations

POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER


 • Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha (2006) – Fuat Keyman
 • Türkiye’de Toplum ve Siyaset (1990) – Şerif Mardin
 • Ortadoğu’da Sivil Toplum-İmkanlar ve Kısıtlılıklar (2019) – Filiz Cicioğlu
 • Aşkın Devletten Sivil Topluma (2000) – Ömer Çaha
 • Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı (2017) – Ömer Çaha
 • İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi (2017) – Ömer Demir
 • Rethinking Civil Society Toward Democratic Consolidation (1994) – Larry Diamond
 • Sivil İtaatsizlik (1972) – Hannah Arendt
 • Kamusallığın Yapısal Dönüşümü (1962) – Jürgen Habermas
 • Global Civil Society (2003) – John Keane
 • Non-governmental Organisations in İnternational Law (2005) – Anna Karin Linblom
 • Sivil Toplum ve Ötesi (2013) – Gülnur Acar Savran
 • Yeni Despotizm (2020) – John Keane
 • Amerika’da Demokrasi (1835) – Alexis De Tocqueville
 • İnsan Hakları (1791) – Thomas Paine
 • Kapital (1867) – Karl Marx
 • Tüze Felsefesi (1820) – George W.F. Hegel
 • Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme (1767) – Adam Ferguson
 • Sivil Toplum ve Devlet: Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar (1998) – John Keane
 • Sivil Toplum ve Siyasal Teori (1992)  – Cohen Arato 
 • Modern Dünya Sistemi, Immanuel Wallerstein
 • Sosyoloji Kuramları Tarihi, Hans Freyer
 • Siyaset Psikolojisi, David Patric Houghton
 • Arap-İslam Siyasal Aklı, Muhammed Abid Cabiri
 • Felsefi Mirasımız ve Biz, Muhammed Abid Cabiri
 • Arap-İslam Aklının Oluşumu, Muhammed Abid Cabiri
 • Sosyal Psikoloji, Aronson-Wilson-Akert
 • Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, A. Güner Sayar
 • Büyük Dönüşüm, Karl Polanyi
 • Kapitalist Ötesi Toplum, Peter F. Drucker
 • İslam Mezhepleri Tarihi, H. İbrahim Bulut
 • Kuran ve Siyaset, Abdulkadir Hamid
 • Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Mehmet Genç
 • İslamın Klasik Çağında ve Hristiyan Batıda Beşeri Bilimler, George Makdisi
 • İslamın Klasik Çağında Din ve Hukuk Eğitimi, George Makdisi
 • Yüzyıl Uluslararası Tarihi, Antony Best ve diğerleri
 • Rusyasız Dünya, Yevgeni Primakov
 • Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Giovanni Sartori
 • Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, David Balaam ve Bradford Dilman
 • Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, Alexander Wendt
 • Cambridge Savaş Tarihi, Goffrey Parker
 • Rusya ve Avrupa’da Oryantalizm, V.V. Barthold
 • Yumuşak Güç, Joseph Nye
 • Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Marshall G Hadgson
 • Devlet-i Aliye, Halil İnalcık
 • Uluslar ve Milliyetçilik, Jean Leca
 • Ali Dönemi İç Siyaset, Mustafa Günal
 • Osman Dönemi Devlet Siyaseti, Adem Apak
 • Rusya Tarihi, Nicholas V. Riasonovsky ve Mark Steinberg
 • ABD Tarihi, Allan Nevis ve Henry Commager
 • Stratejik Derinlik, Ahmet Davudoğlu
 • Gorbaçovdan Putin’e Rusya’nın Yolu, David M. Kotz ve Fred Meir
 • Hukuk Felsefesi, İbrahim Erol Kozak, Palet Yayınları
 • Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi (1288- 1485), Mehmet Neşri
 • Türklerin Tarihi Jean Paul Roux
 • Ulus-devlet ya da Halkın Egemenliği, Mehmet Ali Ağaoğulları
 • Dünya Sistemi, Andre Gunter Frank
 • Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Samuel P. Huntington
 • Modern Ortadoğu Tarihi, William L. Cleveland
 • Orta Doğu Tarihi  Kral Yaratanlar, Shareen Blair Brysac, Karl E. Meyer
 • ABD’nin Gizli Tarihi, Oliver Stone, Peter Kuznick
 • Kısa Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, James West Davidson
 • Gençler İçin Amerika Birleşik Devletleri Halkları Tarihi, Howard Zinn
 • Kur Savaşları  Bir Sonraki Küresel Krizin Oluşumu, James Rickards
 • Para Kitabı  Finans Dünyasının Nasıl Çalıştığıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler, Dan Smith, Daniel Conaghan
 • Kafes / Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 4, John Perkins
 • Çöküşe Giden Yol, James Rickards
 • Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Ramazan Kurtoğlu
 • Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye, Ramazan Kurtoğlu
 • Din ve Küresel Ekonomi-Politik, Ramazan Kurtoğlu
 • Nörofinans, Ramazan Kurtoğlu
 • Diktatörlerin Çocukları, Jean Christophe Brisard , Claude Quetel
 • Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm
  Askeri Doktrinler, Askeri Müdahaleler, Nedenler, Ahmet Sapmaz
 • Küresel Gizli Örgütler  Hedef Dünya Egemenliği, Ali Kuzu
 • Dünyanın Derin Devleti İlluminati, Ali Kuzu
 • Latin Amerika Tarihi  Kanla ve Ateşle Yoğrulmuş Toprakların Öyküsü, John Charles Chasteen
 • Doğu Asya Tarihi  Çin Japonya Kore Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla Kadar, Charles Holcombe
 • Suriye  Rejim ve Dış Politika, Muhammed Hüseyin Mercan
 • Dünya Düzeni, Henry Kissinger

Uluslararası İlişkiler Üzerine Kitap ve Film Önerileri 9

 • Bertrand Russell, Aylaklığa Övgü
 • Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü
 • Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk
 • Hafizullah Emadi, Politics of the Dispossessed: Super Powers and Developments in the Middle East
 • Howard Williams ve Diğerleri, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme
 • Immanuel Wallerstein ve Etienne Balibar, Irk Ulus Sınıf Belirsiz Kimlikler
 • İbn-i Haldun, Mukaddime,(İnternet veya Kütüphane ortamında)
 • Michel de Montaigne, Denemeler
 • Niccolo Machiavelli, Prens
 • Richard Osbourne, Yeni Başlayanlar İçin Felsefe
 • Thomas More, Utopia

Uluslararası İlişkiler Üzerine Kitap ve Film Önerileri 10

 • Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi
 • Aleksander Dugin, Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım
 • Andrew Heywood, Political Ideologies: An Introduction
 • Anthony,Smith Nationalism: Theory, Ideology, History
 • Barrington Moore, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri
 • Charles Darwin, Türlerin Kökeni
 • Hagen Schulze, States Nations and Nationalism
 • John Breuilly, Nationalism and the State
 • Michael Hardt., Antonio Negri, İmparatorluk
 • S.Chasek., D.L.Downie., J.W.Brown, Global Environmental Politics
 • Phillips Shively, Power and Choice: An Introduction to Political Science
 • Antonis Liakos, Dünyayı Değiştirmek İsteyenler, Ulusu Nasıl Tasavvur Ettiler?
 • Atilla Eralp (Der.), Devlet, Sistem ve Kimlik
 • Benedict Anderson, Imagined Communities
 • Claude Levi-Strauss, Irk, Tarih ve Kültür
 • David Harvey, Postmodernliğin Durumu
 • David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş
 • Edward Kormondy, Concepts of Ecology
 • Edward W. Said, Şarkiyatçılık
 • Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, Program, Mit, Gerçeklik
 • Erkan Akın, Sosyoloji 1: Sosyolojik Düşüncenin Mekanizmaları
 • Ernest Callenbach, Ekotopya
 • Hannah Arendt, The Human Condition
 • Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
 • Richard Falk, Dünya Düzeni Nereye
 • Ted Benton., Ian Craib, Sosyal Bilim Felsefesi
 • Andrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present
 • Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, International Relations
 • Keesing’s Contemporary Archives
 • Michael Yahuda, The International Politics of the Asia Pacific (For a historical background)
 • Tayyar Arı, Uluslararası İlşkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya, İşbirliği
 • LeRoy Bennett & James K. Oliver, International Organizations, Principles and Issues
 • Alan Collins (ed.), Contemporary Security Studies
 • Alexander Betts, Forced Migration and Global Politics
 • Alexander Wendt, Social Theory of International Politics
 • Ann J. Tickner, Gendering World Politics, Issues and Approaches in the Post-Cold War Era
 • Baskın Oran(ed.), Türk Dış Politikası (I II ve III)
 • Derek McDougall, Asia Pacific in World Politics
 • Devin T. Hagerty (ed.), South Asia in World Politics
 • Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia
 • Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi
 • John Ikenberry&Mastanduno, Michael (ed), International Relations Theory and the Asia-Pacific
 • Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher Hughes and Hugo Dobson, Japan’s International Relations:Politics, Economics, and Security
 • John Baylis and Steve Smith(ed.), The Globalization of World Politics
 • Joshua S. Goldstein, International Relations
 • Kenneth N. Waltz., Theory of InternationalPolitics
 • Paul Viotti and Mark Kauppi, International Relations and World Politics
 • Robert G. Sutter, Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War.
 • Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations, Theories and Approaches, Third Edition
 • Süha Bölükbaşı, Türkiye ve Yakınındaki Ortadoğu
 • William Hale, Turkish Foreign Policy 1774-2000
 • Atilla Eralp (ed.), Devlet ve Ötesi, Uluslararası İlşkilerde Temel Kavramlar
 • Barry Buzan, People, States and Fear
 • Chris Brown with Kirsten Ainley, Understanding International Relations
 • Hedley Bull, The Anarchical Society Society
 • James Der Derian (Ed.), International Theory, Critical Investigations
 • John J Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics
 • Peter J. Katzenstein (ed.), The Culture of National Seucrity: Norms and Identity in World Politics
 • Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics
 • Robert Keohane, Neorealism and its Critics
 • Scott Burchill., Richard Devetak., Andrew Linklater (Eds.),Theories of International Relations
 • Tim Dunne., Milja Kurki., Steve Smith, International Relations Theory, Discipline and Diversity
 • Ali Murat Özdemir, Gamze Yücesan-Özdemir, Sermayenin Adaleti: Türkiye’de Emek ve Sosyal Politika 
 • Ali Murat Özdemir, Ulusların Sefaleti: Uluslararası Ekonomi Politiğe Marksist Yaklaşımlar

IR Theory/Security

Theory of International Politics, Kenneth N. Waltz

Arms and Influence, Thomas Schelling

Tragedy of Great Power Politics, John J. Mearsheimer

The Social Theory of International Politics, Alexander Wendt

Perception and Misperception in World Politics, Robert Jervis

Man, the State, and WarKenneth N. Waltz

The Anarchical SocietyHedley Bull

War and Change in World PoliticsRobert Gilpin

The Culture of National SecurityPeter J. Katzenstein

Rational Theory of International PoliticsCharles L. Glaser

SovereigntyStephen D. Krasner

Bombing to WinRobert A. Pape

TARİH/International History/Comparative Politics

 • Bernard Lewis, Uygarlık Tarihinde Araplar
 • Colin A.Ronan,Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi
 • David Thompson, Europe Since Napoléon
 • Desmond Dinan, AB Tarihi
 • Edward H. Carr, The Twenty Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations
 • Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan
 • Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu
 • Homeros, İlyada
 • Homeros, Odyssea
 • James Joll, Europe Since 1870, An International History
 • John Tosh, TarihinPeşinde Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular
 • Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
 • Nimet Kurat Akdes, Rusya Tarihi
 • Oral Sander, Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918’e)
 • Oral Sander, Siyasi Tarih (1918 – 1994)
 • Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Empires
 • Richard J. Evans, Tarihin Savunusu
 • Server Tanilli, Uygarlık Tarihi
 • William McNeil, Dünya Tarihi
 • Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma
 • Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi
 • Arthur Goldschmidt ve Lawrence Davidson, Kısa Ortadoğu Tarihi
 • Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi
 • Conrad Totman, A History of Japan
 • Dale Copeland, The Origins of Major War
 • Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi (5 kitap)
 • Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?
 • Eric Hobsbawm, Kısa Yirminci Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı
 • Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri
 • James L. Gelvin, The Modern Middle East: A History
 • Lewis Henry Morgan, Eski Toplum (I ve II)
 • Martin Bernal, Kara Athena
 • Nimet Kurat Akdes, Turkiye ve Rusya
 • Ovanes Kaçaznuni, Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok
 • Peter Duus, Modern Japan
 • Peter Mansfield, A History of the Middle East
 • Richard Pipes, The Formation of Soviet Union
 • Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi
 • Stanley Noah Kramer, Sümerler
 • Stephen Walt, The Origins of Alliances
 • William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi
 • Arnold J. Toynbee, Uygarlık Yargılanıyor
 • Charles Maisels, Uygarlığın Doğuşu
 • David Fromkin, A Peace to End All Peace
 • Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
 • İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
 • Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi
 • Michael Provence, The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism
 • Oliver Robert Gurney, Hititler
 • Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü
 • Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 1869-1920
 • Rashid Khalidi and others, The Origins of Arab Nationalism
 • Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası
 • Thorborn Knutsen, A History of IR
International History
The Logic of Violence in Civil WarStathis N. Kalyvas Imagined CommunitiesBenedict Anderson Hegemony and CultureDavid D. Laitin

States and Social RevolutionsTheda Skocpol

Patterns of DemocracyArend Lijphart

Democracy and DevelopmentAdam Prezworski, et. al.

Making Democracy WorkRobert D. Putnam

Social Origins of Dictatorship and DemocracyBarrington Moore

Ethnic Groups and ConflictDonald L. Horowitz

Markets and States in Tropical AfricaRobert H. Bates

Ambiguities of DominationLisa Wedeen

Political Order in Changing SocietiesSamuel Huntington

Ordering PowerDan Slater

HUKUK/International Law/Human Rights

 • Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri
 • Cem Eroğul, Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukuku”na Giriş)
 • Evgeny Pashukanis, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm
 • Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk
 • Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları
 • Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı
 • Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş
 • Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law
 • Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giriş
 • Ali Murat Özdemir, Sözün Mülkiyeti: Hukukun Ekonomi Politiği
 • Anthony Woodiwiss, Human Rights
 • Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk: Temel Belgeler Örnek Kararlar
 • S. Chimni, International Law and World Order
 • China Mieville, Between Equal Rights
 • İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt I
 • İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt II
 • Micheline R. Ishay (ed.), The Human Rights Reader : Major political essays, speeches, and documents from ancient times to the present
 • Micheline R. Ishay, The History of Human Rights
 • Susan Marks, International Law on the Left
 • Upendra Baxi, The Future of Human Rights
 • Anthony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law
 • Antonio Cassese, International Law
 • Balakrishnan Rajagopal, International Law From Below
 • Bill Bowring, The Degradation of International Legal Order
 • Chris Brown with Kirsten Ainley, Understanding International Relations
 • Christian Reus-Smit (ed.), The Politics of International Law
 • Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States

International Law

The Rights of War and PeaceRichard Tuck International Human RightsJack Donnelly Governing the CommonsElinor Ostrom

Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in World PoliticsMargaret E. Keck and Kathryn Sikkink

Just and Unjust WarsMichael Walzer

Political Theory and International RelationsCharles R. Beitz

Law and Colonial Cultures, 1400-1900, Lauren Benton

Domestic Sources of International Environmental Policy, Elizabeth R. DeSombre

The Politics of International Law, Christian Reus-Smit

Mobilizing for Human Rights, Beth A. Simmons

Legalization and World Politics, Judith L. Goldstein, et. al.

Limits of International Law, Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner

 

SİYASAL İKTİSAT/International Political Economy

 • Adam Smith, Ulusların Zenginliği
 • Balaam D.N. ve M. Veseth, Introduction to International Political Economy
 • El-Agraa, A.M., The European Union: Economics and Policies
 • Gilpin, R., The Political Economy of International Relations
 • Immanuel Wallerstein, Liberalizmden Sonra
 • Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002
 • Krugman, P.R. ve M.Obstfeld, International Economics, Theory and Policy
 • Watson, M. Foundations of International Political Economy
 • Amin, S., Capitalism in the Age of Globalization
 • Chang, H. ve I. Grabel, Kalkınma Yeniden, Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı
 • Harvey, D. The New Imperialism
 • Hüseyin Özel, Piyasa Ütopyası
 • Stiglitz J., Globalization and Its Discontents
 • Amsden, A. H., The Rise of “The Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies
 • Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age
 • Arrighi, G., The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times
 • Harvey, D., A Brief History of Neoliberalism
 • Immanuel Wallerstein,The Modern World System
 • The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century
 • b)The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750
 • c)The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, the 1730s-1840s

Political Economy

Global Political EconomyRobert Gilpin After HegemonyRobert O. Keohane Power and Independence, Robert Keohane and Joseph Nye

International RegimesStephen D. Krasner

Economic StatecraftDavid Allen Baldwin

The Geography of MoneyBenjamin J. Cohen

Commerce and Coalitions, Ronald Rogowski

International Trade and Political ConflictMichael J. Hiscox

Ruling the WorldLloyd Gruber

The Rational Design of International Institutions, Barbara Koremenos, Charles Lipson, Duncan Snidal

Delegation and Agency in International OrganizationsDarren G. Hawkins, et. al.

The Retreat of the StateSusan Strange

SANAT TARİHİ / EDEBİYAT / KLASİKLER

 • Dona Rosenberg, Dünya Mitolojisi
 • Ernst Gombrich, Sanatın Öyküsü (B. Cömert çevirisi)
 • İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu Uygarlığı
 • Mehmet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Attila İlhan, Allhın Süngüleri “Reis Paşa”
 • Attila İlhan, Kurtlar Sofrası
 • Fakir Baykurt, Yılanların Öcü
 • Falih Rıfkı Atay, Çankaya
 • Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı
 • Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek
 • Halikarnas Balıkçısı (C. Ş. Kabaağaçlı), Turgut Reis
 • Kemal Tahir, Devlet Ana
 • Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları
 • Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul
 • Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde
 • Orhan Kemal, Devlet Kuşu
 • Orhan Kemal, Eskici Dükkanı
 • Orhan Kemal, Hanımın Çiftliği
 • Orhan Kemal, Koğuş
 • Ömer Hayyam, Dörtlükler (Sabahattin Eyüboğlu çevirisi)
 • Peyami Safa, Hariciye Koğuşu
 • Reşat Nuri Güntekin, Acımak
 • Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu
 • Reşat Nuri Güntekin, Damga
 • Reşat Nuri Güntekin, Miskinler Tekkesi
 • Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece
 • Sabahattin Ali, Çakıcı’nın İlk Kurşunu
 • Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf
 • Sabahattin Ali, Sırça Köşk
 • Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kahvesi
 • Sait Faik Abasıyanık, Son Kuşlar
 • Samim Kocagöz, Kalpaklılar
 • Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam
 • Turgut Özakman, Cumhuriyet
 • Turgut Özakman, Diriliş
 • Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Zoraki Diplomat
 • Yaşar Kemal, Ağrıdağı Efsanesi
 • Yaşar Kemal, İnce Memed
 • Yaşar Kemal, Ortadirek
 • Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi
 • Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler
 • Aleksander Sergeyeviç Puşkin, Erzurum Yolculuğu
 • Aleksander Sergeyeviç Puşkin, Maça Kızı
 • Aleksander Sergeyeviç Puşkin, Yüzbaşının Kızı
 • Alighieri Dante, İlahi Komedya
 • Aristoteles, Poetika
 • Charles Dickens, İki Şehrin Hikayesi
 • Daniel Defoe, Robinson Crusoe
 • Emile Zola, Nana
 • Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor
 • Ferenc Molnar, Pal Sokağı Çocukları (Pal Sokağı’nın Çocukları)
 • Fiyodor Dostoyevski, Ezilenler
 • Fiyodor Dostoyevski, Karamazov Kardeşler
 • Fiyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza
 • Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık
 • Gustave Flaubert, Madam Bovary
 • Honoré de Balzac, Goriot Baba
 • Honoré de Balzac, Vadideki Zambak
 • İ. Sergeyeviç Turganyev, Babalar ve Oğullar
 • Jack London, Vahşetin Çağrısı
 • Johann Wolfgang von Goethe, Faust
 • John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar
 • John Steinbeck, Gazap Üzümleri
 • John Steinbeck, Sardalye Sokağı
 • Maksim Gorki, Ana
 • Maksim Gorki, Benim Üniversitelerim
 • Miguel de Cervantes, Don Kişot
 • Mihail A. Şolohov, Uyandırılmış Toprak
 • Mihail A. Şolohov, Ve Durgun Akardı Don
 • Nikolay Gogol, Ölü Canlar
 • Nikolay Gogol, Palto
 • Nikolay Gogol, Taras Bulba
 • Nikos Kazancakis, Günaha Son Çağrı
 • Nikos Kazancakis, Zorba
 • Lev Tolstoy, Diriliş
 • Lev Tolstoy, İnsan Ne İle Yaşar
 • Lev Tolstoy, Kazaklar
 • Lev Tolstoy, Savaş ve Barış
 • Victor Hugo, Notre Dame’ın Kamburu
 • Victor Hugo, Sefiller
 • Voltaire, Candide ya da İyimserlik
 • Voltaire, Zadig ya da Yazgı

 

Yirminci Yüzyıl Avrupa Tarihi Roman Listesi

 • Don Camillo Çıkmazda, Guareschi, Bilgi
 • Mandarinler, Simone de Beauvoir, İmge
 • Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru, Heinrich Böll, Can
 • Stefan Zweig Frederike Zweig Mektuplaşmalar, Yordam
 • Berlin Aleksander Meydanı, Alfred Döblin, Everest
 • Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Bilgi
 • Kardeş Kavgası, Kazancakis, Can
 • Sıcak Yaz, Uwe Timm, Can
 • 1939 Yazı, Werner Biermann, Can
 • Paris Düşerken, İlya Ehrenburg, Evrensel
 • Dünyayı Sarsan 10 Gün, John Reed, Yordam
 • Boğulanlar, Kurtulanlar, Primo Levi, Can
 • Henri Barbusse, Aydınlık, Yordam
 • İyi İş, David Lodge, Ayrıntı
 • Kol Manşetinde Notlar, Bulgakov, Can
 • Aslan Asker Şvayk, J. Hasek, Can
 • Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, E.M. Remarque, Everest
 • Doktor Jivago, Boris Pasternak, Yapı Kredi
 • Teneke Trampet, Günter Grass, Gendaş
 • Umut, André Malraux, İletişim
 • Fırtına, İlya Ehrenburg, Evrensel
 • Ve O Hiçbir Şey Demedi, Heinrich Böll, Can
 • Odessa Öyküleri, İzak Babel, Can
 • Kızıl Süvariler, İzak Babel, Can
 • Yuri Oleşa, Kıskançlık, Kırmızı Kedi
 • Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Milan Kundera, Can
 • Bir Alman Dosta Mektuplar, A. Camus, Can
 • Hoşçakal Berlin, C. Isherwood, İletişim
 • Savaşma Arzusu, A.M. Molina, Can
 • Umut Tarlaları, Jose Saramago, Can
 • Ricardo Reis’in Öldüğü Yıl, Jose Saramago, Can
 • İyi Terörist, Doris Lessing, Can
 • Alfred ile Emily, D. Lessing, Can
Uluslararası İlişkiler Üzerine Kitap ve Film Önerileri 11
Uluslararası İlişkiler ile ilgili filmler
 • Realizm- Sineklerin Tanrısı
 • İdealizm- Independence Day
 • Liberalizm/ Globalleşme- Truman Show
 • Medeniyetler Çatışması- East is East
 • Soğuk Savaş- Dr. Strangelove
 • İklim Değişikliği- The Day After Tomorrow
 • Uluslar arası Kurumlar/ Örgütler- Hotel Rwanda
 • Terörizm- Battle of Algiers
 • Uluslar arası karar verme- Thirteen Days
 • Arınma Gecesi
 • Zodiac
 • Sonsuzluk Teorisi
 • Şeytanın Avukatı
 • John Wıck 1 – 2
 • Akıl Oyunları
 • Açlık Oyunları Serisi
 • Labirent 1-2-3
 • Akbabanın Üç Günü
 • Dangal
 • 3 İdiot
 • Inception

 

 • Uluslararası İlişkiler Üzerine Kitap ve Film Önerileri 12

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here