Fransızca adıyla “Cercle d’Orient” (Serkldoryan) ya da, “Büyük Kulüp” 1882 yılında İngiltere Büyükelçisi Sir Alfred Sandison tarafından kuruldu. İngiltere’nin İstanbul Elçisi olan Sandison , Kraliyet ailesinin Osmanlı’daki en yetkili temsilcisi ve siyasi misyon şefidir. Sandison, Beyoğlu’ndaki “Grand Orient Mason Locası’nın” da kurucusudur.

Büyük Kulüp Derneği’nin logosu çelenk halinde çatılmış defne dalları arasında büyük harflerle B harfi üzerine işlenmiş K harfinden oluşur ve renkleri sarı beyazdır. Dernek üyeleri Asıl ve Onursal Üye olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetim Kurulu kararı ile devletin üst düzey görevlerinde bulunanlar ile ülkeye ve derneğe büyük hizmetleri dokunan kişiler onursal üye olarak seçilebilir.

Ancak onursal üyeler genel kurula katılamaz ve oy kullanamazlar. Ayrıca onursal üyelerden aidat alınmaz. Asıl üyeler ise üye sicil kaydı bulunanlar üyeler arasından seçilir. Bu miktar her yıl üye sicil kaydı bulunanların yüzde 3 kadardır. 25 yaşını tamamlayan kişiler derneğe üyelik için başvurabilirler. Derneğe üye olmak isteyenlerin inceleme işlemlerini ise Balotaj Kurulu yerine getirir.

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 15

Kulüp, kimilerine göre ‘Cuntacılar Kulübü’ olarak adlandırılmıştır. 1987 yılında kulüp üyelerinin listesini yayınladığı ve kuruluşunda Masonik bir çizgi izlediği iddia edilmektedir. Fakat eski kulüp başkanı Duran Akbulut, kulübün masonlukla ilgisi olmadığını söylemiştir.

Kulüp, kurulduğu ilk zamanlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan yabancı elçiler ve ataşelerin üye olduğu bir kulüptü. İttihat ve Terakki döneminde önemli sayıda Türk üye kabul eden yapı, 1944’te Büyük Kulüp adını aldı. Bünyelerinde iş adamı, siyasetçi, asker, bürokrat, sanatçı ve akademisyenler bulunuyor. Türkiye genelinde yaklaşık olarak 10 bin üyelerinin bulunduğu söylenmektedir.

Büyük Kulüp Başkanları (Kronolojik)

19.03.1882- Baron De Hirschfeld
15.03.1883-Muhsin Han
14.12.1891-S.E.M De Melidow
09.12.1899-Prince Maurocordato
15.12.1902-Baron De Calice
08.12.1906-Comte De Dudzcele
13.12.1909-Baron de Marschall
04.05.1912-S.E. Mahmud Muhtar
06.12.1913-Baron De Kangenheim
11.12.1915-Said Halim Paşa
26.12.1919-M. Reşit Paşa
09.12.1922-G.O. Wallenberg
19.12.1935-A. Hamid Tarhan
08.10.1936-Cemil Topuzlu
02.05.1942-Fethi Okyar
06.02.1944-Numan Menemencioğlu
21.03.1946-Necmeddin Sadak
28.02.1953- Saffet Baştımar
14.03.1955-Tevfik Rüştü Aras
04.03.1956-Cavit Ekin
09.03.1958-Mükerrem Sarol
17.07.1960-Hüsnü Çakır
23.02.1964-Hamdi Akça
07.03.1965-Ali Esad Birol
11.02.1971-Sahir Kurutluoğlu
25.02.1976-Raif Dinçkök
1994-Bülend Ulusu
1996-Duran Akbulut
2007-Gündüz Kaptanoğlu

Kulübün kurucu üyelerinin bir kısmı Osmanlı uyruklu devlet adamları idi. Aralarında sadece 3 Türk kökenli vardı. Bunlardan biri Münir Bey. (Sultan Abdülhamid’in baş mabeyincisi) 1908-1918 arasında, üye olan 408 kişiden 129’u, Osmanlı uyrukludur. Osmanlı İmparatorluğu’nun Devlet kadrolarında görev alan Gayrimüslimler de bu kulüp içerisinde yer alıyor.

1891’e kadar kulübün başkanlığını, İran elçisi Muhsin Han yaptı. Muhsin Han başkanlığı dönemindeki başkan yardımcıları, Baker Paşa ve Alman büyük elçisi Baron Hirscfeld’dir. Komite üyeleri ise; Eugenidi, Spandony, Kont Collebiano, Graziani, Münir Bey, Testa, Sandison, Ternau Bey, Wallace’dir. 1909 yılında “Grand Orient Mason Locası” Talat Paşa başkanlığında Hür ve Grand Orient (Büyükdoğu) olarak isim aldı. Talat Paşa da kulübün üyesi idi.

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 16

Kulübün faaliyetlerine başladığı tarihi bina, Osmanlı Devleti’nin yönetiminde etkisi olan Ermeni asıllı Abraham Paşa’ya aitti. Bir otelde faaliyete geçen kulüp, 1883’ten itibaren Abraham Paşa’nın Beyoğlu’nda, bugünkü İstiklâl Caddesi üzerinde yaptırdığı binada faaliyete geçti. Bina, 1983’e kadar lokal olarak kullanıldı.

Abraham Paşa Kimdir ?

Osmanlı bürokratı ve diplomatıdır. 1833 yılında Istanbul’da doğdu. Ermeni bir sarraf ailesinin oğludur. Gerçek adı Abraham Eramyan’dır. II.Abdülhamid döneminde Ayan azalığına tayin edildi. İkinci Meşrutiyet’te (1908) ilk ayandan hayatta kalmış üç kişiden biri idi. İstanbul’da ve Karadeniz’de çok sayıda gayrimenkul/arazi sahibi idi.

Borsaya ve kumara düşkünlüğüyle bilinen Abraham Paşa, maddi açıdan bir dönem sıkıntı çeker. Osmanlı Bankası’ndan 1891′de %8 faizle 58.000 lira borç almış, karşılığında da Beyoğlu’ndaki konak ve arsasını ipotek ettirir. 1893′te tekrar 30.000 lira borç alan Abraham Paşa 1896′da borcunun bir kısmı karşılığında bütün hisse ve tahvil portföyünü bankaya devretmek durumunda kalır.

Borcunu, iki sene sonra konağını devrederek kapatır. Osmanlı Bankası’na geçen konak, 1919’da Manuk Manukyan isimli ermeni asıllı kişiye 108.000 £ karşılığında satılır. Abraham Paşa, 1918′de İstanbul’da ölmüştür.

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 17

İttihat ve Terakki – Büyük Kulüp

İttihat ve Terakki’nin iktidara gelişi, kulüp için sıkıntılı günler başladığını gösterir. Abdülhamid döneminde üye olan yerli/yabancıların geriye çekilmesi ve üyelerin kulüpten ayrılmaları, kulübün maddi durumunu zora sokar. Fakat, Türk kökenli kişilerin kulübe başvurusu artar.

İttihat ve Terakki üyeleri 1913’ten itibaren kulübe başvurur. 1909’da kulübe üye olan 8 Osmanlı uyruklu kişi bulunuyor. Bu isimlerden dikkat çekenler ise; Nazırı Talat Bey, Mâliye Nazırı Cavid Bey ve Sait Halim Paşa’dır. Yaklaşık 1 yıl sonra 1910’da ise; 11 Osmanlı devlet adamı kulübe üye oluyor. Bu isimler; Damat Ferit Paşa, Damat Ahmet Paşa, Prens Cemil Tosun Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Mahmut Muhtar Paşa bulunuyor.

1913-1914 arasında da İttihat ve Terakki’nin önemli isimleri kulüpte yer alır. Bu isimler; Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Maarif Nazırı Şükrü Bey, Meclis Reisi Halil Bey, Bahriye Nazırı Çürüksulu Mahmud Paşa, Harbiye Nazırı İzzet Paşa, Nafia Nazırı Osman Nizami Paşa, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa, ittihat ve Terakki’nin genel sekreteri Mithat Şükrü, Ayan Reisi Müştak Bey.

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 18

Kulüpte, İttihat ve Terakki üyelerinin ağır basması, kulubün kontrolünün İttihatçılara geçmesine neden olur. Kulüp tüzüğünün, türkçeleşmesi de İttihatçılar döneminde başlar. 1915’te Sadrazam Sait Halim Paşa kulubün başkanlığına getirilir.

Kulübe yeni isimler katılır. Bu isimler de; Şükrü Saraçoğlu, Necmettin Sadak, Celal Bayar, Yunus Nadi, Hamit Bey (Kızılay Başkanı), Şükrü Kaya, Ali Fuat Cebesoy, Yahya Kemal, Ahmet Ağaoğlu, Hıfzı Tevfik, Kılıç Ali, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhun. Kulübe sadece bürokrat, siyasetçi yada asker değil, aynı zamanda Türk Edebiyatçıları da katılmıştır. Bu isimler ise; Hüseyin Cahit, Abdülhak Hamit, Ahmet İhsan, Celal Sahir…

Kulübün Türkiye merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması, kulübün yabancı diplomat ve devlet yöneticileri açısından üye kaybına neden oldu. 1918’de gayrimüslimler kulüp içinde bir dönem gücü, kısmen ele almışlar. Kulüp’ün üye sayısı 1928’de 260’dan 200’e inmiş.

Bu azalış kulübün ayakta kalması için gereken maddi durumun yetersiz kalmasına da sebep olmuş. Dönemin Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu, kulübe başkan seçildi. Numan Menemencioğlu Paris’te elçi olup ayrılınca yerine, Necmettin Sadak getirilmiştir. Ardından 1955’te de yine bir eski dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras kulübün başkanı seçildi.

Büyük Kulüp’ün Eski Başkanı Duran Akbulut’un Söylemleri

2010’da Takvim gazetesine konuşan Büyük Kulüp’ün eski başkanı Duran Akbulut’un söylediklerine biraz göz atalım.

”Yıllık gelirimiz 10 trilyon. Başvuranların önce sabıkasına bakarız. Her yıl yaklaşık 150-200 kişi giriyor kulübe. Hem ekonomik hem de kültürel açıdan en değerli sivil toplum örgütü burası ve kimsenin malı değil. Üyelik ücreti de 35 bin TL. Genellikle bu paraları ödeyemedikleri için düşük rütbeli subaylar müracaat etmiyorlar zaten. 600’e yakın sanayici üyemiz var. 500’ün üzerinde eski politikacı sayabilirim. Mesela Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ulusu, Hüsamettin Özkan gibi isimler.

Osmanlı döneminde büyükelçilerin bir araya gelip toplantı yapacak, bir çatı altında yemek yiyip sohbet edecek yerleri yokmuş. Fransız büyükelçisinin başkanlığında Cercle D’oriant ismiyle kurulmuş. Rus, Alman ve İngiliz büyükelçileri ve o dönemin ünlü iş adamları da kulübün üyesi olmuş. Cumhuriyet’in ilanından sonra da ‘Büyük Kulüp’ ismiyle yine bakanların, milletvekillerinin toplantılarına sahne olmuş.

Burada hükümetler kurulmuş zamanında. Şahsen benim Masonluk’la uzaktan yakından bir ilgim yok. Ama böyle kulüpler var biliyorsunuz, Rotary gibi. Bunların aslında ülkeye faydaları var. Bizim üyelerden de mutlaka Mason olan vardır. Birkaç tanesini de tanıyorum. Ama burası Mason kulübü değil.

Burası sosyal bir kulüp. Ben zamanında bütün üyeleri topladım, bir eğitim seferberliği başlattım. Üyelerimiz tarafından 43 tane okul yapıldı. Bir yemek verdik. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Demirel plaket verdi.”

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 19

Gazetecinin, ”2006’da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan İlker Başbuğ da üye olmuş kulübe. Onun da sabıka kaydını araştırdınız mı?” sorusuna, Duran Akbulut, ”Elbette. Bu mecburi, çünkü tüzükte var. Anayasa Mahkemesi üyeleri, büyük sanayiciler de üyemiz. Herkese uygulanan bir statü bu.” diyerek yanıtlamış. Eski genelkurmay başkanları İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Yaşar Büyükanıt’ta kulübün üyeleriydi.

Sonuç Olarak;

Bahsedilen Büyük Kulüp adlı ”dernek” içinde 10 binden fazla üyenin orada bulunma amacı nedir ? Büyük Kulüp’ün faaliyetlerinin ve misyonunun ülkeye kazandırdığı değer nedir ?

Türkiye’de çeşitli ve türlü olarak buna benzer ”dernekler” bulunmaktadır. CFR, Manevi Cihazlanma Derneği, Rotary, Bilderberg ve daha fazlası… Bazı stratejistlerin ve yorumcuların ”Yeni Dünya Düzeni kapsamında Gizli Dünya Devleti” diye adlandırdıkları çeşitli organize yapılar gizli değil, apaçık meydandadır. Her kıtada ve her ülkede faaliyetlerini açık bir şekilde dernek/vakıf/medya/kuruluş alanında sürdürmektedirler.

Yapılandıkları ülkede; devlet kadrolarına, medya ağlarına, orduya, finans kurumlarına ve siyasi kurulaşlara kadar uzanmaktadırlar. Bir ülkede çoğunluklu olarak ticaret ve finans kontrolünü bu yapılar sağlamaktadır. ”Ezoterik Örgütler” olarak adlandırdıkları gizli yapıların, siyasi, ekonomi ve sosyal alandaki formatı bu tür kuruluşlardır. Bu tür yapılar, devletleri ve hükümetleri yok sayarak kendilerini bir ülkenin veziri olarak görürler.

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 20

Dünya’nın önemli şehirlerinde temsilcilikleri, büroları bulunuyor. Birçok temsilcinin diplomatik dokunulmazlık hakkı bulunuyor. Uyuşturucu, Mafya, Bahis, Kaçakcılık ve Silah Tüccarlığı’nı bölgesel olarak yönetiyorlar, çeviriyorlar. İş adamları ile ekonomiye/ticarete, Mafyaları ile sokaklara, Komutanları ile de orduya yön veriyorlar. Ülkelerin, üniter ve kültürel yapısını değiştiriyorlar. Kendi kanunlarını ve kendi yasalarını yazıp, kendilerinin uyguladıkları prosedüre göre hareket ediyorlar.

Yıllarca bu ülkede istedikleri gibi at koşturdular. İstedikleri şahısları, istedikleri kurumun başına geçirdiler. Hainleri kahraman, kahramanları hain olarak gösterdiler. Türlü ve çeşitli olaylar ile medya yoluyla milleti narkoz etkisinde bıraktılar. Cahil bıraktılar, mankurtlaştırdılar. Güneydoğu’da terör örgütünü, Devlet içinde paralel örgütü oluşturdular. Ülkemdeki medyaları, firmaları, bankaları, arazileri esir aldılar, tapuladılar. Yıllarca gazetelerde, ve televizyonlarda kendilerini kahraman ilan ettiler, gösterdiler. Manevi ve dini değerleri kullanarak, duygusal tavırlar alarak, mazlum edebiyatı yaparak milletin olanı milletten söküp aldılar.

Milleti siyasi/politik magazinle meşgul etmek için Derin Devlet dediler, ülkede kendi gladyolarını oluşturdular. Kitaplarını, filmlerini ve dizilerini yaptılar. Kendi fikirlerini olabildiğince bizlere empoze ettiler. Algı yönetimi ile bizleri kutuplaştırdılar, ötekileştirdiler. Kendilerine karşı çıkanları zindana attılar, suikast yaptılar.

Yahudi siyaseti’nin temel ilkesi; senden gibi görünüp, sana en yakın düşman olandır. İnsanları şüpheci duruma düşürüp, hem sorgulatır hem de kendilerine inanmalarını sağlarlar. Akıl odaklı yürüttükleri psikolojik savaşta 2 önemli unsur öne çıkmaktadır. Bunlar, duygular ve sezgilerdir. Duygularınızı sömürüp, sezgilerinize bir şekilde kendilerini katarlar. Dünya’da her şey gizli olmuş olsaydı, yaradanın bizi fani olarak yaratmasına gerek kalmazdı. Hiçbir dünya varlığı saklı, gizli ve kapalı değildir, sadece o şekilde gösterilir.

Milletçe tenkit edilmesi gereken durum, topyekun teslimiyete sebebiyet verdi. Son yüzyılda topraklarımız işgal edilmeden, zihinlerimiz işgal edildi. İşgal edilen zihin yaralanır, fakat hafıza kaybına uğramaz.

(Uzun bir süredir Diplomatik Strateji’de bulunmuyorum. Fakat, yazılarımı göndermeye devam edeceğim.)

Türkiye'deki Rothschild ''Büyük Kulüp'' mü ? 21

KAYNAKÇA

https://www.takvim.com.tr/guncel/2010/03/23/adikasasiuyesi_buyuk_kulup

http://www.milliyet.com.tr/esrarengiz-klubun-yoneticileri-siyaset-1841614/

https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/08/135-yillik-gizemli-kulubun-baskani-belli-oldu

https://www.timeturk.com/tr/2014/02/20/osmanli-ya-masonlarin-ilk-gelisi.html

https://www.buyukkulup.org.tr/yonetim/yonetim-kurulu

https://toplumsaltarih.wordpress.com/2014/12/05/buyuk-kulupun-tarihces

http://www.yalanyazantarihutansin.org/masonluk/buyuk-kulup-eski-binasindaki-seytan-figuru-h5689.html

Kadıköy’ün Kitabı: Geçmiş Zamanların, Mekanların ve Hatırlamaların Rafında/Tamer Kütükçü

Boğaz’daki Aşiret/Mahmut Çetin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here