Eylül 2015’te, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündem’ini kabul etti. İlk defa uluslararası göç, küresel kalkınmanın sürdürülebilir ayrılmaz bir parçası olarak tanındı. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SDG) on bir tanesi, doğrudan göç ile ilgili hedef ve / veya göstergeler içermektedir. 19 Eylül 2016’da Devlet ve Hükümet Başkanları 193 BM Üye Devleti, küresel düzeyde göç ve mültecilerle ilgili konuları tartışmak üzere BM Genel Kurulu’nda bir araya geldi.

Bu, göç için kapsamlı bir yaklaşım ihtiyacını kabul eden New York Mülteciler ve Göçmenler Deklarasyonu’nun kabulüyle sonuçlandı. GCM’nin Fas’ta 10-11 Aralık 2018’de uluslararası göç konusunda hükümetler arası bir konferansta kabul edilmesi bekleniyor. Sözleşmenin nihai taslağı, güvenli, düzenli ve düzenli göç için 23 hedef belirlemektedir.

Bunlardan birincisi, BM Üye Devletlerini “kanıta dayalı politikalar için doğru ve ayrıştırılmış verileri temel almak ve kullanmak” için taahhüt eder ve küresel bir geçiş veri kapasitesi oluşturma programıdır. GCM için izleme mekanizmasının detayları henüz açık bir şekilde tanımlanmamakla birlikte, GCM’nin kapsadığı tüm tematik alanlarda başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gelişmiş göç verilerinin gerekli olacağı ve göç veri kapasitesinin artırılacağı açıktır.

Küresel Göç Göstergesi (2018) 11

Bu küresel göç göstergeleri raporu, uluslararası düzeyde hangi verilerin mevcut olduğunu göstererek, bu işlemler için bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Rapor, göç hakkında bildiklerimizin bir anlık görüntüsüdür ve son trendleri, SDGs ve GCM ile ilgili önemli geçiş temaları arasındadır.

Uluslararası Veri Kaynakları: Kullanılabilirlik Ve Sınırlamalar

Uluslararası göç konusunda doğru ve karşılaştırılabilir veriler özellikle sınırlıdır. Temel eksiklikler arasında, kullanılabilirlik eksikliği, karşılaştırılabilirlik ve verilerin sıklığı yer almaktadır. Birincisi, birçok ülke temel göç istatistikleri hakkında bilgi toplamaz veya rapor etmez. Ayrıca, işgücü, düzensiz ve geri dönüş gibi önemli göç konularına dair az sayıda veri bulunmaktadır. İkincisi, göç ile ilgili uluslararası istatistiklerin çoğu, ülke genelinde verilerin karşılaştırılabilirliği ve uyumlaştırılması ile ilgili sorunlar yaratan ulusal düzeyde toplanan verilere dayanmaktadır. Bunun nedeni, verilerin toplanma şekli ve göçmenlerin nasıl tanımlandığı BM Üyesi Devletler için önemli ölçüde farklılık göstermesidir.

Üçüncüsü, uluslararası göç veri kümelerinin yıllık bazda ya da daha az sıklıkta yayınlandığı gibi, bazı göç eğilimleri sadece geriye dönük olarak gözlemlenebilir. Bu zaman gecikmesi, uygulayıcıların zamanında ve güncel veriye ihtiyaç duyması nedeniyle politika oluşturmanın yanı sıra, göç konusunda halkın bilincini ve tartışmasını da etkileyebilir.

Önemli Trendler 2018

2017 yılında, uluslararası göçmenlerin stoku- doğum ülkelerinden başka bir ülkede ikamet eden toplam kişi sayısı- 2000 yılında 173 milyona, 1980’de ise 102 milyona kıyasla 258 milyon olarak tahmin edilmiştir. Dünya nüfusunda yaşayan göçmenler, geçtiğimiz on yıllara oranla, 2017’de yüzde 3,4, 2000’de yüzde 2,8 ve 1980’de yüzde 2,3’lük oranla biraz daha yüksektir.

Göçmen Nüfus-Kilitler Ve Akışlar

Göç akışları hakkındaki veriler- yılda belirli bir ülkeye giren ve çıkan göçmenler- sadece birkaç ülke için kullanılabilir. 2017 yılında, OECD ülkelerindeki toplam daimî girdilerin sayısı, 2011 yılında 4 milyondan neredeyse yüzde 25 artışla 5 milyonun üzerindeydi (OECD, 2018) (OECD, 2017). 2017’deki akışlar, 2016’dan bu yana, insani göç rakamlarının artış göstermeye başladığı 2011’den bu yana ilk düşüşü gösteren yüzde 5’lik düşüş gösterdi.

Ancak, 2017’deki düşüş eğilimi temel olarak, özellikle Almanya’da tanınan mülteci sayısındaki azalmadan kaynaklanmaktadır (OECD, 2018). Göçmen stoklarındaki zaman içindeki değişimlere bağlı olarak, araştırmacılar küresel olarak 35-40 milyon insanın her 5 yılda bir göç ettiğini tahmin ediyor.

Küresel Göç Göstergesi (2018) 12

Çalışma Göçü

İşgücü göçmenlerinin sayısı için mevcut en son tahminler 2013 verilerine dayanmaktadır. ILO’ya göre, tahmini 150,3 milyon göçmen işçi vardır. Dünya çapında 2013 yılında, tüm dünyadaki göçmenlerin üçte ikisi, göçmen işçilerdi. Bunların 11,5 milyonu göçmen ev işçileriydi (ILO, 2015). Tüm göçmen işçiler arasında 66,6 milyon kadın ya da dünya genelinde göçmen işçilerin yaklaşık yüzde 44,3’ü. Erkekler toplam 83,7 milyon veya yüzde 55,7 oranında (ILO, 2015).

Erkekler böylece küresel çapta kadın göçmen işçilerin sayıca fazla olmasına karşın, önemli bölgesel değişimlere sahiptir. Sekiz göçmen işçiden biri 15 ile 24 yaşları arasındadır (GMG, 2017). Göçmen işçilerin neredeyse yarısı (%48,5) iki geniş alt bölgededir: Kuzey Amerika ve Kuzey, Güney ve Batı Avrupa. Bütün göçmen işçilerin yaklaşık yüzde 12’si Arap ülkelerindedir.

Öğrenci Hareketi

2017 yılında uluslararası öğrenci sayısının küresel bir tahmini yoktur. 2016’da 2000’de 2 milyondan fazla 4,8 milyon uluslararası öğrenci vardı. Öğrenciler, eğitim amacıyla ulusal ya da bölgesel bir sınırı aşmış olanlar olarak tanımlanıyor ve şu anda kendi menşe ülkelerinin dışında kayıtlılar (UNESCO, 2016). Bunların yarısından fazlası altı ülkede eğitim programlarına alındı: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Fransa, Almanya ve Rusya Federasyonu. Önde gelen uluslararası öğrenci ülkeler arasında Çin, Hindistan, Almanya, Güney Kore, Nijerya, Fransa, Suudi Arabistan ve birkaç Orta Asya ülkesi bulunmaktadır (UNESCO, 2018).

Havaleler

İki yıl üst üste düşüşün ardından, resmi olarak kaydedilmiş havale tahminleri düşük ve orta gelirli ülkelere (LMIC) göre 2017 yılında 2017 yılına göre%8,5 artarak 466 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Bu, Dünya Bankası tarafından bildirilen yeni bir kayıttır ve işçi dövizleri şu anda resmi kalkınma yardımlarının üç katından daha fazladır. Çin hariç, havale akışları da LMIC’lerde yabancı doğrudan yatırımdan (DYY) önemli ölçüde daha büyüktür. Küresel olarak, aynı yıl içinde havale 613 milyar ABD dolarına ulaştı.

2017 yılında en yüksek havale alan ülkeler Hindistan, Çin, Filipinler, Meksika ve Nijerya’dır. GSYİH’nın payı olarak yapılan harcamalar 2017 yılında değişti; küçük ülkeler Kırgız Cumhuriyeti (%35,2), Tonga (%33,4) ve Tacikistan (% 30,7) gibi daha yüksek oranlar gördü. Dünya Bankası’nın Havale Fiyatları Dünya Çapında Veri Tabanına göre, LMIC’lere para gönderme maliyeti 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,1 seviyesinde kaldı. Bu, 2030 yılına kadar yüzde 3 olan SDG hedefinin çok üzerinde.

Zoraki Göç, Değiştirme Ve Yeniden Yerleşim

2017 sonunda, 68,5 milyon insan zulüm, çatışma, genel şiddet veya insan hakları ihlalleri nedeniyle dünya çapında zorla yerlerinden edilmişti. Bu, 1997 yılında kaydedilen zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısının neredeyse iki katıdır. Bu artış, özellikle Suriye çatışması nedeniyle 2012 ile 2015 arasında belirgin bir şekilde kaydedilmiştir. Toplam rakam, 25,4 milyon mülteciyi (UNCHR’ın 19,9 milyonu ve UNRWA tarafından desteklenen 5,4 milyon Filistinli mülteci), 40 milyon ülke içinde yerinden edilmiş (IDP) ve 3,1 milyon sığınmacıyı kapsamaktadır.

Rakam, yalnızca 2017 yılında 135 ülke arasında yeni felaketler nedeniyle yerinden edilen 18,8 milyonu daha kapsamamaktadır ve 2017 yılında, önceki yıllarda meydana gelen doğal felaketler nedeniyle evlerinden yerinden edilmiş kişilerin sayısı bilinmemektedir.

Küresel Göç Göstergesi (2018) 13

Düzensiz Göçmenler

UNDP, 2009 yılında 50 milyon düzensiz göçmen bildirdi. O tarihten bu yana uluslararası göçün genel artışına bağlı olarak, düzensiz göçmenlerin sayısının artması bekleniyor. 2017’de 58 milyon. Bu rakam, bir ülkede düzensiz göçmenlerin sayısının tahmin edilmesindeki zorluklar göz önüne alındığında, dünya çapında bir hayli dikkatli olunmalıdır. Düzensiz göçmen nüfusun tahminleri, bazı ülkelerde farklı metodolojilere ve göstergelere dayalı oldukları için, ülkeler arasında neredeyse hiç karşılaştırılamayacak olsalar da vardır.

Mart 2016’dan itibaren nüfus sayımı verilerine dayanan Pew Research Center’dan yapılan hesaplamalara göre, 2016 yılında ABD’de tahmini 11,3 milyon kayıtsız göçmen yaşıyordu. 2008 yılında AB’de 1.9 ila 3,8 milyon düzensiz göçmen vardı- yabancı nüfusun yüzde 7 ila 13’ü. 2017 yılında AB’ye yapılan düzensiz sınır geçişlerinin toplam sayısı dört yıl içinde en düşük seviyesine gerilemiştir. 204.719’un yıllık toplamı, 2016’nın 511.047 tutukluğuna kıyasla yüzde 60’lık bir düşüşe işaret etti.

Kayıp Göçmen

2017 yılında IOM’un Kayıp Göçmen Projesi, göç sırasında 6163 kişinin uluslararası destinasyonlara ölümlerini belgeledi; dördüncü yılda ise 5.000’den fazla ölüm vakası kaydedildi. Bu rakamlar, göçmen ölümlerine ilişkin resmi veriler son derece az olduğundan, dünya genelinde göç sırasında gerçek ölüm sayısının muhafazakâr bir tahminidir. IOM, 2018’in ilk altı ayında uluslararası bir destinasyona göç ederken en az 2,125 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.

Bu ölümlerin neredeyse yarısı (1.074), geçiş girişimlerindeki düşüşe rağmen, Orta Akdeniz’de kaydedilmiştir. 2017 yılında, Akdeniz’deki göçmen ölümleri kayıp göçmenlerin en büyük kısmını oluştururken, 3,139 ölüm ve kaybolma kaydedilmiştir. Bunların yüzde 90’ından fazlası Orta Akdeniz güzergahında meydana geldi. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınır bölgesi için IOM verilerinde, Amerika üzerinden geçiş yapan göçmenler tarafından üstlenilen risklerin artmasının kanıtı açıktır.

ABD Sınır Devriyesi tarafından 2016 ile 2017 arasında bildirilen sınır yakalamalarında yüzde 44 oranında bir düşüşe rağmen, 2017 yılında bu sınırda 415 göçmen ölümü kaydedilmiş, bu rakam 2016’da 398 olmuştur.

Ticaret Ve Modern Kölelik

Dünya çapında doğru insan ticareti vakalarının sayısı bilinmemektedir ve tahmin edilmesi zordur. ILO ve Walkfree Vakfı’na göre, 2016 yılında 25 milyon insan zorla çalıştırılan ve 15 milyon insan zorla evlendirilen 40 milyon insan köleliği kurbanı vardı. 2012 yılında ILO, işgücünün yüzde 19’unun ve cinsel sömürünün yüzde 74’ünün sınır ötesi harekette bulunduğunu tahmin ediyor.

Genel olarak, 2002 ve 2016 yılları arasında IOM tarafından belirlenen mağdurların çoğunluğu işgücü göçü yoluyla insan ticareti sürecine girmiştir (IOM, 2017). İnsan Ticareti ile Mücadele Veri İş birliği (IOM, Polaris, Liberty), 2017 yılında 7257 insan ticareti vakası ve 2016 yılında 24.226 vaka kaydetmiştir. Yarısı kadındı ve beşte biri küçüktür.

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı, “kişinin ulusal ya da daimî ikametgahı olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin doğrudan ya da dolaylı olarak maddi ya da diğer maddi menfaatlerini elde etmek amacıyla” ihale olarak tanımlanmaktadır. Kaçakçılık, insan ticaretine aykırı olarak, insan haklarının sömürülmesi, zorlanması ya da ihlali unsuru gerektirmez. Yasadışı göçmenlerin sayısının arttığında kaçak göçmenlerin sayısı için küresel bir rakam bulunmamaktadır.

En azından 2016 yılında ekonomik olarak 5,5-7 milyar dolarlık bir geri dönüş için 2,5 milyon göçmen kaçırıldı (UNODC 2018). Bu Amerika Birleşik Devletleri ne (bazılarına eşdeğerdir) 2016 yılında dünya çapında insani yardım için harcanan Avrupa Birliği ülkeleri (yaklaşık 6 milyar ABD Doları) ya da 7 milyar ABD doları tutarında bir rakam.   UNODC (2018), yalnızca 2016 yılında 370.000 göçmenin AB tarafından deniz yoluyla kaçırıldığını, bunların birçoğunun insan kaçakçılığının kurbanı olabileceğini bildirdi. Ülkeye giren göçmenler bazen gerçek sayı bilinmemekle birlikte seyahatlerini sağlamak için kaçakçılara güveniyor.

Göçmen Dönüşü

Geri dönüş için uyumlaştırılmış küresel rakamlar bulunmamaktadır. 2017 yılında, AB Üye Devletleri, Frontex’e göre, 2016 yılına göre yüzde 9’luk bir düşüş gösteren, üçüncü ülke vatandaşlarına verilen 279,215 adet iade kararını bildirdi. Kararlar verilerinin Avusturya, Fransa ve Hollanda’dan alınamaması nedeniyle, geri dönüş kararlarına tabi olan toplam göçmen sayısı hala bu gösterge tarafından göz ardı edilmektedir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, iade kararlarının sayısı üçüncü ülkelere yapılan toplam etkin geri dönüş sayısından daha büyüktür (151,398). Doğu Avrupa ve Orta Amerika vatandaşlarının etkili getirilerinin sayısı, verilen rapor edilen geri dönüş kararlarının yüzde 74-84’üne tekabül etmektedir. Buna karşılık, Orta ve Doğu Afrika ulusalının etkili getirilerinin sayısı, iade kararlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil etmektedir.

Küresel Göç Göstergesi (2018) 14

Göçmen Entegrasyonu Ve İyileştirme

Göçmen entegrasyonu, işgücü piyasası, eğitim, sağlık, esenlik ve göçmenler için diğer sonuçlar gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu alanların çoğu için, veriler 2017 için küresel düzeyde mevcut değildir ve konuyla ilgili bugüne kadar yapılan araştırmalar büyük ölçüde yüksek gelirli ülkeler veya bölgelerle sınırlı kalmıştır.

Entegrasyon sonuçları, menşe ülke, ev sahibi topluluk bağlamı ve göçmenlerin beceri düzeyi gibi birçok faktöre bağlıdır. Entegrasyon, verilerin mevcut olduğu çoğu ülkede ikamet süresiyle birlikte iyileşme eğilimindedir (OECD, 2015; Huddleston ve ark. 2013). 2012–13’ten elde edilen veriler, OECD ülkelerindeki üç göçmen için ortalama iki kişinin istihdam edildiğini göstermektedir- doğuştan yüzde 1 daha yüksek. Bununla birlikte, bu çeşitli çapraz bölgeler; AB’de, göçmenlerin istihdam oranı (%62), doğuştan yüzde 3 daha düşüktü.

Çocuk Ve Kadın Göçü

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’ne (UN DESA) göre, 19 yaşın altında veya altında yaşayan bir ülkede yaşayan insanların sayısı tahmin edilmektedir. 1990 yılında 36 milyona yükseldi- 1990 yılına göre yüzde 21 arttı. Son yıllarda refakatsiz göç eden çocukların sayısı arttı. 2015–2016’da 2010–2011 yılları arasında tek başına göç ettiği tahmin edilen beş kat fazla çocuk vardı (UNICEF, 2017b).

AB dışındaki iltica başvurusunda bulunan refakatsiz ve ayrılmış çocuk sayısı 2010’da 4,000 iken 2015’te 19.000’e yükselmiştir (UNICEF, 2017). Eurostat’a göre, Avrupa’da sığınmacılar arasında refakatsiz çocukların sayısı 2010 yılında 10,610 iken, 2015’te 95.208’e yükseldi. 2016’da 63.280’e düştü.

Göç Ve Çevre

Sadece 2017 yılında, 135 ülkede 18,8 milyon insan kendi ülkelerindeki ani başlangıçlı afetler bağlamında yeni yerlerinden edilmişti. Bu, daha önceki felaketlerden sonra halihazırda yerinden edilmiş milyonlarca insanın yanı sıra; 2008 ile 2016 yılları arasında tahmini 227,6 milyon insanın felaketlerle yerinden edildiği tahmin edilmiştir (IDMC, 2017).

Güney ve Doğu Asya, Karayipler ve Pasifik en çok etkilenen bölgelerdi; Özellikle, Çin, Filipinler ve Küba en fazla sayıda yer değiştirme kaydetti. Gelişmekte olan küçük ada devletleri (SIDS) doğal afetlerden orantısız olarak etkilenmeye devam etti. Çevre bağlamında göç öncelikle ülkeler içinde gerçekleşirken, bazıları sınırlardan geçmeye zorlanmaktadır. Ancak, günümüze kadar felaketler bağlamında sınır ötesi hareketle ilgili küresel veriler sınırlıdır.

Göç Yönetimi

Göç politikalarındaki küresel eğilimler kolayca tanımlanamaz veya izlenemez, çünkü mevcut endeksler farklı dönemler ve bölgeler için göçün farklı yönlerini kapsar ve göç politikaları son derece bağlamlıdır.  Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ülkeleri için Uluslararası Göç Politikası ve Hukuk Analizi (IMPALA) veri tabanından elde edilen veriler “1990’lardan beri daha karmaşık ve genellikle daha kısıtlayıcı bir düzenlemeye doğru” bir eğilim ortaya koymaktadır.

IMPALA verileri ayrıca “düşük vasıflı işçi göçmenlere göre daha yüksek vasıflar için daha düşük gereksinimler gibi grupların farklı muamelelerini” göstermektedir (Beine et al., 2015).  Diğerleri ise, düzensiz göçmenlere yönelik politikalar ve daha yakın zamanlarda aile üyelerinin çoğunlukla daha kısıtlayıcı hale geldiklerini, yüksek ve düşük vasıflı işçileri, öğrencileri ve göçmenleri belirli kökenlerden hedef alan diğer politikaların İkinci Dünya Savaşı’ndan beri daha az kısıtlayıcı hale geldiğini bulmuşlardır.

Kamuoyunun Göç Görüşü

Küresel olarak, kamuoyu, mevcut göç düzeylerinin artırılıp artırılıp azaltılmayacağı sorusuna ayrılmıştır. Gallup’tan elde edilen en büyük veri kümesi, ortalama olarak, dünya nüfusunun büyük bir kısmının, ülkelerinde göçmenlerin mevcut seviyesinde (%22) ya da artan oranlarda (%21) tutulma eğiliminde olduklarını göstermektedir (%34) (IOM, 2015). Kamuoyunda önemli bölgesel değişiklikler olabilir.

Avrupa’daki insanlar, göçle ilgili daha fazla olumsuz görüşe sahip olma eğilimindedir, çoğunluğu (%52) göç düzeylerinin düşürülmesi gerektiğini belirtmektedir (IOM, 2015). Aksine, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutumlar daha olumludur ve çoğunluğu (%62) göç düzeylerinin artırılması gerektiğini belirtmiştir.

Göç Potansiyeli

Dünya çapında çok sayıda insan göç etmek için genel bir istek duysa da (710 milyon), gelecek 12 ay içinde aslında daha az rapor hazırlıyor veya göç etmeye hazırlanıyorlar.

2010 ve 2015 yılları arasında göç etmek istediklerini ifade edenlerin yüzde 10’undan azı, önümüzdeki 12 ayda (66 milyon yetişkin veya dünyadaki yetişkin nüfusun%1,3’ü) hareket etmeyi planladıklarını ve sadece 23 milyon yetişkinin aldığını planlarını gerçekleştirmek için adımlar attığını bildirdi.

Göç Veri Kapasitesi

Ülkelerin göç istatistikleri ile ilgili uluslararası kılavuzluklarını ne ölçüde takip ettikleri, göç veri kapasitelerinin iyi bir ölçütüdür. Tüm ülkeler, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü’nün (UNSD) doğum ülkesi, vatandaşlık ve yıl veya varış dönemi hakkında tavsiye ettiği aynı çekirdek sayım sorularına ilişkin verileri toplamaz; 2010 yılı sayım turu sırasında, verilerin yer aldığı 149 ülkenin yüzde 87’sinden fazlası, doğum ülkesi hakkında bir sayım sorusu içeriyordu, yalnızca yüzde 7’si vatandaşlık istiyordu ve yıl ya da varış dönemi için yüzde 50,3.

Küresel Göç Göstergesi (2018) 15

KAYNAKÇA

https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here