Küresel askeri harcamalar 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak, 1 trilyon 739 milyar dolara ulaştı. 2017’de küresel askeri harcamalar dünya gayrı safi hasılasının yüzde 2,2’sine ulaşırken, kişi başına harcama 230 dolardı. 
Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 3
Amerika Birleşik Devletleri

Küresel askeri harcamaların 2012-2016’da reel değer olarak aynı seviyede sabit kaldıktan sonra, ilk kez belirgin bir artış gösterdi. Askeri Harcamalar 1999 ve 2011 arasında 13 yıl boyunca sürekli artmıştı.   Küresel Askeri Harcamalar; ordu yapısı ve durumu, askeri personel giderleri, kuvvetlerin imkan ve kabiliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri, modernizasyon projeleri, askeri konuşlanma ve sınır ötesi harekâtlar gibi konseptleri içine almaktadır.

Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 4
Küresel Askeri Harcamalar 2017

ABD YİNE LİDER POZİSYONDA

ABD 611 milyar dolar ile en çok askeri harcama yapan ülke oldu. Afganistan ve Irak’tan askerlerinin bir kısmını çeken ABD, 2008 küresel ekonomik krizinin de etkisiyle askeri harcamalarını azaltıyordu. ABD’de değişen siyasi dinamiklerin, askeri harcama konusunda öngörüde bulunmayı çok zorlaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca ABD, sıralamada kendisinden sonra gelen 7 ülkenin toplamı kadar askeri harcama yaptı.

Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 5

ASYA ÜLKELERİNDEKİ ASKERİ HARCAMALAR

Asya ülkeleri içinde silah ithalatı yüzde 7,7 arttı. 2012-2016 yılları arasındaki toplam ithalatın yüzde 43’ü silah olmuştur. Çin 2017’de harcamalarını yüzde 5,4 arttırarak, 228 dolarla ikinci sırada yer aldı. Pekin yönetimi’nin askeri harcamalar içindeki payı 2008’de 5,8 iken, 2017’de yüzde 13’e ulaştı. Hindistan askeri harcamalarını 5,5 arttırarak, 63,9 dolarla en çok harcama yapan ikinci Asya ülkesi oldu. Yeni Delhi yönetimi 2017’de dünyanın en büyük silah ithalatçısı oldu. Ayrıca dünya silah ithalatının toplamının yüzde 13’ünü elinde bulundurdu. 2007-2011 ile 2012-2016 arasında Hindistan’ın silah ithalatı yüzde 43 arttı. Bu dönemde Hindistan’ın ithalatı, Çin ve Pakistan’ın çok üzerindeydi. Güney Kore’nin de küresel askeri harcamaları yüzde 1,7 oranında arttı. Çin ile komşuları arasındaki yaşanan gerilimler bölgedeki askeri harcamaları arttırmaktadır.

Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 6
Asya Ülkeleri

AVRUPA , RUSYA’YA YETİŞTİ

Rusya’nın küresel çapta askeri harcamaları 2016 yılına göre yüzde 20 azaldı. 1998 yılından bu yana ilk kez savunma harcamalarında kesintiye gitti. Rusya’nın tehdit ve tehlike algısı yarattığı, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinde harcamalar yüzde 12 ve yüzde 1,7 oranında arttı. NATO üyesi 29 ülkenin askeri harcamaları 2017’de 900 milyar dolara ulaştı.

Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 7
Avrupa Ülkeleri

TÜRKİYE SABİT KALDI

Savunma harcamalarını 2017’de yüzde 1 oranında artıran Türkiye, 18,2 milyar dolar askeri harcamayla NATO’da 15. sırada yer aldı. Savunma harcamalarının gayrı safi yurtiçi hasıla içindeki payında, 10 yılda değişiklik olmadı. Askeri Harcamaları 10 yılda yüzde 46 artış gösterdi. 2008’de yüzde 2,2 olan GSYH içindeki payı, 2017’de de aynı oranda kaldı. 2013 yılında 19,1 milyar dolarlık askeri harcama yaparak, 15. sırada konuşlanmıştı. 2014 yılında ise; 22,6 milyar dolarlık harcama yaptı. 2005-2014 yılları arasındaki harcamaları yüzde 15’lik bir artış izlemektedir.

Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 8
Türk Savunma Sanayi
Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 9
Ortadoğu’da Askeri Harcamalar 2017

ORTA DOĞU’DA ASKERİ HARCAMALAR

Orta Doğu’da 2012-2016 yılları arasında bölge devletleri, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en kapsamlı silah alışverişi içerisindelerdir. Orta Doğu ülkelerinde toplam küresel askeri harcamalar, 2017 yılında yüzde 6,2 arttı. Yüzde 9,2’lik artışla 69,4 milyon dolar askeri harcama yapan Suudi Arabistan, bölgenin en fazla harcama yapan ülkesidir. Böylelikle dünyanın en fazla harcama yapan 3’ncü ülkesi oldu. Ayrıca 2012-2016 arasında, Hindistan’ın  ardından dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı oldu. Katar’ın silah ithalatı yüzde 245 arttı. Askeri harcamalarını yüzde 22 oranında artıran Irak ve onu yüzde 19 oranında takip eden İran, böglede yükselişin görüldüğü devletler listesinde. Diğer bölge devletlerinde de,ithalatta ve harcamalarda artış gözlemleniyor. 5 yıldan bu yana bölge devletleri, savunmada güç elde etmek için sürekli ABD ve Avrupa ile ithalat yapıyorlar.

Küresel Askeri Harcamalar 2017 / 2018 10
Orta Doğu Ülkeleri

Hazırlayan/Grafik: Caner ÇİFTÇİ

KAYNAKÇA:

https://tr.sputniknews.com/savunma/201805021033277830-rusya-askeri-harcama-ilk-kez-azaldi/http://www.aljazeera.com.tr/haber/askeri-harcamalarin-yuzde-36si-abddenhttp://www.bloomberght.com/haberler/haber/2117301-kuresel-askeri-harcamalar-1-7-trilyon-dolara-ulastihttps://thinktech.stm.com.tr/detay.aspx?id=91https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here