DİSAM’A KATIL

DİSAM BAŞVURU FORMU

DİSAM kalitesi ve aracılığı ile çatışma alanlarına dair stratejilerinizin ve yeni dünya politikalarınızın akademik alanda okunmasını sağlamak için bizimle iletişime geçerek yazarımız olabilirsiniz.

DİSAM’a Başvuru Koşulları ve Yazarlarda İstenilen Nitelikler

1) Üniversiteler ve diğer kurumlarda eğitim veren akademik personel – öğretim üyesi ve öğretim görevlileri,

2) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

3) İlgili alanlarda* (Sosyal Bilimler) öğrenim gören lisans 3. ve 4. sınıf  öğrencileri,

*İlgili Alanlar:

Uluslararası İlişkiler
Çatışma Alanları

Enerji
Güvenlik ve Terörizm

Hukuk
Ekonomi

Türk Dış Politikası

İnsan Hakları ve Mültecilik Kavramı
Kamu Diplomasisi

4) ÇeviribilimMütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören, mezun durumda olan ya da herhangi bir yabancı dilde yeterliliğe sahip lisans öğrencileri,

5) Yabancı dilde literatür araştırması yapabilecek düzeyde uzman kişiler.

DİSAM Yazım Kuralları

1- Yazılar, konunun içerik ve stratejisini ortaya koyan giriş cümleleri ile başlayarak okuyucuda merak uyandırma amacı gütmelidir.

2- Yazılar, giriş – gelişme- sonuç bölümden oluşmalı ve okuyucu üzerinde doyum noktasına ulaşma hedefi gütmelidir.

3- Yazılar, akademik dilde ve literatüre uygun olarak yazılmalıdır.

4- Yazılar, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

5- Yazılar, 12 Punto Times New Roman tipinde yazılmalıdır.

6- Ana başlıklar 12 punto koyu-bold yazılmalıdır.

7- Yazıların kaynakları akademik dilde yazılmalıdır. Tercihen APA, MLA kullanılabilir.

8- Yazılar 600 – 800 harf aralığında olmalıdır.

9-  Tablo, şekil, resimlerde alt tarafa kaynak gösterimi yapılmalıdır.