Künye – Diplomatik Strateji

Diplomatik Strateji Yönetim Kurulu; 

Devletler, hegemonik savaşlarını baskılamak ve gücünü kabul ettirmek için doğası gereği savaşır. Bu nedenle, dünya tarihi savaşlar ve çatışmalar ile başlar. Devletlerarası eşit olmayan güç değişimleri, İnsanlığın bir arada yaşamaya başladığı günden itibaren vardır. Devletler, dinamiklerini ortaya koyduğu için egemenlik kurma çalışmaları ilk nesilden günümüze kadar gelebilmiştir. Peki, birbiri üzerinde egemenlik kurmak isteyen toplumlar çareyi neden çatışmakta ve savaşmakta bulmuşlardır? Bu sorunsalı uluslararası güç çatışmaları içerisinde Tukidides gibi, insan doğasının değişmezliğine ve insanlığın korku ile yönlendirilmesi ile güçlerini artırma bilincindeki dogmatik bir nedene bağlıyoruz.

Spartalılar ve Atinalılar arasındaki savaş yöntemlerinden çıkarılan dersler ile birlikte sistematiği değişen savaş kuramları doğrultusunda ilerleme kaydedilse de şu gerçek ortaya konulmalıdır; ‘insanlığın teknolojik gelişimi ve ekonomisi ilerleme kaydetse dahi bu insanın dogmatik olarak içinde taşıdığı savaş doğasını değiştirmez sadece savaşın yöntemlerini değiştirir.’

Bizde bu platformda, küresel alanda, çok kutuplu dünya düzenine geçiş yapan politik düzen içerisinde hegemonların çevre merkezli değişim koşullarını gözlemleyerek elde ettiğimiz veriler doğrultusunda savaş politikaları ve savunma tercihlerinin değişimini ortaya koymaya çalışacağız.  

Öğretim Görevlisi Ferdi Güçyetmez

https://scholar.google.com/citations?user=kscj894AAAAJ&hl=tr

https://www.diplomatikstrateji.com/author/ferdigucyetmez/