ÇİN-Afrika ilişkilerinin tarihten bu yana en temel ilişki kurma nedenlerini araştırarak günümüze ulaşmasını ve günümüze nasıl etki ettiğini görebiliriz. Çin’in Afrika üzerindeki etkileri nasıl bir politika izlediği ekonomik tabanlı değişen politikaları ve kendisine ham madde ihtiyacının karşılama yönünde geniş kapsamlı ele alınabilir.
Çin’i kendi içerisinde incelemek ikili ilişkilerde yol gösterme konusunda yardımcı olacaktır. Dünyanın yeni yükselen gücü Çin bu yükselişinde Çin’in ticaret hacmini genişletmesi diğer ülkeler arasında rekabet gücüne ulaşması yükselişinde büyük etki olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra yükselişte en önemli etken yeni stratejiler geliştirmesi. Çin’in yükselişinin en temel sebeplerinde üretim ve yatırım anlamında dışa doğru yönelim göstermesi büyüyen Çin anlamında bir yapılanmayı gösteriyor.

ÇİN-AFRİKA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ FORUMU (FOCAC)

 

Afrika Kıtası ise hem uluslararası siyasi kararlar alınmasında çok etkili bir bölge hemde dünyanın yeni ucuz üretim sahası olma ihtimali barındıran bir enerji ve ham madde yatağıdır.

Afrika Kıta’sının bu özelliği baz aldığımız zaman Çin’in ekonomik gücü ve gelişimi yönünden Afrika kıta’sının üzerinde kaçınılmaz bir alternatif ve arz yönünü yukarı doğru sürükleyen bir kıta ve bununla birlikte gelişen ikili ilişki profili ortaya çıkıyor. Temel hatlar ve kavramlar üzerinde durursak Çin’in Afrika üzerinde ki talebi her geçen gün artmaktadır. Çin’in yaptığı somut örnekler yatırımlar ve beraberinde ticaretin gelişmesi noktasında attığı adımlardır.

ÇİN DÜNYANIN YENİ ÜRETİM MERKEZİ

Çin’in üretim merkez üssü olma nedenlerinin arasında batı da demokrasinin gelişmesiyle birlikte insanların hayat şartlarının iyileşmesi ile  bunun yanında özellikle sanayi gelişimiyle birlikte işçilerin yüksek ücrette çalışması ayrıca sanayi üretiminin yanında giderlerin çok olması ve Çin ile karşılaştırdığımız zaman düşük ücrette aynı malı aynı kalitede yapabilmesi imkanı olduğu için büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenden dolayı yükselen Çin ekonomisi diyoruz.

Yükselen Çin nüfusunde çok insanın olması iş gücünde rekabetin önünü açıyor. Çin’in yüksek üretim ve düşük maliyet ile zirve konumuna yükselmesinin nedenleri arasında batı ülkelerinde fiyat ve ücretlerin artmasından kaynaklanan iş gücünün Çin’e kayması ticari gelişim için büyük rol oynuyor.

 

ÇİN AFRİKA İLİŞKİLERİNİN TEMELİ VE KRONOLOJİK SIRAYA KOYARAK İZLENEN YOL HARİTASINI GÖREBİLİRİZ.

Çin-Afrika ilişkilerinde 1949 ve 1977 yılları arası normal dönem ve bunun yanında 1945’ten günümüze kadar olan normal dönem olarak belirlememiz günümüze kadar gelen ikili ilişkileri anlamamız noktasında bize yol gösteriyor.

Özellikle soğuk savaş dönemini baz alırsak Çin’in Afrika Kıtası ile ilişkilerinde bir sıçrama gelmiştir.

Çin’in Afrika ülkeleri ilişkilerinin 1960’lı yılların sonunda 13 olan diplomatik temsilciliğini 1970’li yılların ortasıyla birlikte 30’lara günümüzde 49’a çıkarmıştır.

ÇİN AFRİKA İLİŞKİLERİNDE GÜNÜMÜZ

21.Yüzyılın yükselen gücü Çin, gün geçtikçe artan enerji açığını, ne pahasına olursa olsun gidermek durumunda. Bu noktada petrol üretimi alanında yeni rezervler sunan Afrika Kıtası Çin için giderek cazip hale geliyor.
Çin -Afrika ülkeleri arasında 2000 yılında kurulan 48 ülkenin katılımı ile 2006 yılında 3. sü düzenlenen  Çin-Afrika işbirliği Formu (FOCAC)  devam etmektedir.

Çin’de yapılan bu zirvede

35 Devlet Başkanı
6 Başbakan
1 Baş –Bakan yardımcısı ve çok sayıda Bakan ve üst düzey bürokrat olan yaklaşık 1800 kişi katılmıştır.

Bu zirvede yeni politikalar belirlenmiş ve Çin’in Kıta’da ne yapması gerektiği zirvede konuşulmuştur. Ayrıca ilişkilerin devamı ve arzı yönünde olumlu anlaşmalar imzalanmıştır.

 İleri zamanlarda bakır,  altın, mangan ve platin gibi ham maddelerin gelişen sanayi ile birlikte vazgeçilmez bir kaynak olacağı görülmektedir. Bu anlamda sadece Çin değil Avrupa  ve Amerika sömürgeleri rekabet içindedir.

Amerika şuan gereksinimin yüzde 16’sını Afrika Kıtasından özellikle Angola ve Nijerya’dan sağlamaktadır. Bu anlamda Çin ile rekabet içindedir. Çin bu anlamda Makyavelist görüşle harekat ediyor.

SUDAN VE ANGOLADAN=PETROL

ZAMBİYA’DAN =BAKIR

GABON’DAN =MANGAN

KONGO’DAN=KERESTE

 

ÇİN İTHALATININ AFRİKA’DA Kİ ÜLKELERE DAĞILIMI

Çin bu ülkeler ile arasında olan ilişkileri 2000 yılında yürürlüğe giren Afrika-Çin işbirliği forumu çevresinde artırdı ve geliştirdi. 10 milyar dolar civarında olan Afrika-Çin ticareti hacmi, o zamandan bu yana iki misli arttı.

2003 yılında dışarıdan aldığı petrolün yüzde 25.2’sini Afrika’dan sağlayan Çin bugün o oranı yüzde 28.72’lik düzeye çıkarmıştır.

Çin Sudan petrolünün yarısını satın almakta.

2004 yılında Libya ile 10 milyon varil, Angola ise çıkardığı petrolün % 25’ni ise alma karşılığında 2 milyar dolar kredi anlaşmaları yapılmıştır.

Kaynakça:

WWW.POLITICS.COM
TR.M.WIKIPEDIA.ORG
WWW.CFR.ORG (COUNCIL FOREING RELATIONS)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here