Chat with us, powered by LiveChat

İpek Yolun’daki Kilit Nokta: Afganistan

Orta Asya’da yer alan Afganistan, ilk siyasi birliğini sağladığı 1747 yılında kabileler topluluğu şeklindeydi. Kabilecilik anlayışının bulunduğu bu ülkede iktidara gelenler merkezi otoriteyi güçlendirmek için mücadele etmişlerdir.Fakat tam olarak...