Chat with us, powered by LiveChat

Balkanlar’da İsim Krizi : Makedonya – Yunanistan

1991 yılında Yugoslavya’nın yıkılmasıyla birlikte Makedonya Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır. Ancak kuruluşundan bu yana çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. İsmi başta olmak üzere bayrağı, dili, milleti ve anayasası yeni kurulan...

Srebrenica ve Hocalı: Benzerlik ve Farklılıklarıyla ‘Soykırım’ ın Korkunç Yüzü

Soykırım geçmişten gelen nefret, hayal kırıklıkları, düşmanlıklar, etnik ayrımlar ve dinsel farklılıklardan beslenen bir olgunlaşma evresi içerir. Soykırım, uluslararası insancıl hukuk kuralları içerisinde en ağır ihlal olarak bilinen bir...

Tito Dönemi Yugoslavya ‘nın Yıkılışı

Yugoslavya terimi Sırp gazeteci Teodor Pavloviç tarafından 1839 yılında ilk olarak kullanılmıştır. Yugoslavya’nın doğuşu, dünyada ABD ve SSCB arasında başlayan soğuk savaşla beraber olmuştur. Yugoslavya sözlük anlamında Yugo (Doğu)-Slav...

Yugoslavya’nın Doğuşu ve Boşnaklar

Yugoslavya terimi Sırp gazeteci Teodor Pavloviç tarafından 1839 yılında ilk olarak kullanılmıştır. Yugoslavya’nın doğuşu, dünyada ABD ve SSCB arasında başlayan soğuk savaşla beraber olmuştur. Yugoslavya sözlük anlamında Yugo (Doğu)-Slav...

15 Temmuz ve Bosna Hersek

Balkanlar, Osmanlı devletinin 500 yıl hüküm sürdüğü ve Balkan Savaşları sonrası hâkim olduğu toprakları yavaş yavaş kaybetmeye başladığı coğrafyadır. Tarihsel bağlarımız Bosna  Hersek ile kuruluşundan bu yana dostane şekilde...

NATO’nun Kosova Planı: Müdahale ile Gelen Tartışmalar

Balkan coğrafyasının en eski halklarının yaşadığı Kosova, balkanlarda önemli bir konuma sahiptir. Kosova coğrafi konum olarak Avrupa kıtasının güneyinde, Balkan yarımadasının kuzeybatısında yer alır. NATO’nun Kosova müdahalesi ile birlikte insancıl...

Balkan Savaşları Bağlamında Ege Adaları Sorunu

Balkanlar stratejik açıdan taşıdığı önemin yanı sıra, kaos, kargaşa ve ayrışma potansiyeli ile de dünyanın ilgilendiği bir bölge olmuştur. Balkanlar, Batı'nın siyasi ve ekonomik ihtiraslarının karışımı neticesinde ortaya attıkları "Doğu...

21. Yüzyılda Balkanlardaki Barış ve Güvenliğin Oluşumunda Türkiye’nin Etkisi

Balkan Yarımadası stratejik konumundan dolayı tarih boyunca büyük güçlerin ellerinde tutmak istedikleri bir coğrafya olmuştur. Bu konumundan dolayı Avrupa’nın en çok müdahaleye uğrayan bölgesi olmaktan da kurtulamamıştır. Balkanlar dilsel,...

Bosna-Hersek’teki Demokrasi Anlayışının Değerlendirilmesi

Giriş: Bosna-Hersek’te 14 Aralık 1995 Dayton Antlaşması ile birlikte demokratik bir ortam yaratılmak istenmiştir. Fakat Avrupa’nın ortasında siyasal ve yönetimsel bir başarısızlık örneği çıkmasına neden olmuşlardır. Dayton Antlaşması’nın inşa ettiği...

Milenyum Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Politikası

Balkanlar, günümüzdeki yapısı itibariyle, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bir bölgedir. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nu Balkanlarda yaklaşık 550 yıl hükümranlık...