“Adalar Denizi ve Batı Anadolu’da Güvenlik Sorunu”

 

Bu analizde NATO şemsiyesi altında adaları silahlandırmaya devam eden Yunanistan’ın hem adalarda bulunan askeri teçhizat ve personel verilerini hem de kıta sahanlığını ihlal ederek silahlandırdığı adaları haritalar üzerinde incelemeye çalıştık.

Ege’de yaşanan sorunlar Türk-Yunan ilişkilerinin ana eksenini oluşturmaktadır. Özellikle Ortadoğu coğrafyasına odaklandığımız zamanlarda bu bölgede yıllardır belli başlı sorunlar sürekli aynı şekilde karşımıza getirilmektedir. 
Bunlar; Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu, karasularının genişliği, Doğu Ege Adalarının silahlandırılması, hava sahası ve fır hattı sorunlarıdır. 
Bu sorunlardan en önemlileri ise her iki ülkenin doğrudan egemenlik hakları ile ilgili olan ve Türkiye’nin güvenliği açısından önemli olan Adaların silahlandırılması, Kıta Sahanlığı ve Karasuları sorunlarıdır. Lozan Barış Antlaşması ile ilkeleri kararlaştırılan ancak henüz harita üzerinde belirlenip bir anlaşmaya bağlanmamış olan karasularının belirsizliği ile birleşince Ege’deki statükoyu tartışmalı ve duyarlı hale getiriyor.
Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 1
Adalar sorunu

Ege denizinde Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan sorun uluslararası hukukta kabul edilen sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmayıp, Yunanistan tarafından kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Lozan Antlaşması Ege’deki karasuları 3 mil olarak kabul edilmiştir. 17 Eylül 1936 tarihinde Yunanistan bir yasa ile karasularını 6 mile çıkarmıştır. O dönemde iyi olan Türk-Yunan ilişkileri nedeniyle, Türkiye buna ses çıkartmamıştır. Böylece Yunanistan’ın Ege’deki payı %35’e çıkmıştır. 6 mili ancak 1964’te uygulamaya başlayan Türkiye ise, %8,8’lik bir paya ulaşmıştır. 
Eğer Ege’deki karasuları 12 mile çıkarsa bu oranlar sırasıyla %63,9 ve %10’a yükselecektir. Bunun nedeni Ege’deki 12 mil olayının aslında bir adalar sorunu olmasıdır. Yunanistan’ın Ege’de, bir kısmı da Türkiye’ye çok yakın yerlerde bulunan 2383 adası bu ülkeye böyle bir avantaj sağlamaktadır. Anlaşmazlıklar Türkiye’nin TPOA’ya (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) petrol arama izni vermesi ile zirveye tırmanmış Yunanistan bunu 7 Şubat notasıyla protesto etmiştir.

Sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmamasının ve Yunanistan’ın 12 mil kararında ısrarcı olmasının nedeni Ege denizinde bulunan Yunan adalarının her birinin 12 mil kara suyunun olmasından kaynaklanmaktadır.Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 2

İstatistiksel olarak; Yunanistan için 6 mil kabul edilirse, Ege denizi üzerinde %40 hakimiyet sağlarken, 12 mil kabul edilirse bu oran %60.33’e kadar çıkmaktadır.  Bu dağılım içerisinde Ege’de uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların karasuları % 10,65, uluslararası sular veya açık deniz olarak kalan bölgenin oranı ise % 20,02’dir. Bu durum Türkiye’nin Ege Denizinin %60.33’lük kısmında avlanamayacağı, rezervlerden yararlanamayacağı, balıkçılık yapamayacağı, askeri uçakların serbestçe uçup tatbikat yapamayacağı hatta bu sınırlar içinde olan bir Türk gemisinin içinde işlenen suça Yunan hukuk kurallarının uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Hem ekonomik, hem siyasi hem de hukuki açıdan Türkiye zor bir duruma düşerken, Yunanistan avantajlı konuma geçmektedir. Üzerinden bir insanın bile yaşamadığı adacığın 12 millik kara suyunun olması, bunun sonuncunda Ege denizinin %60.33’ine Yunanistan’ın hakim olması Türkiye için kabul edilebilir bir durum değildir.

Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 3

Adaların Silahlandırılması ve Güvenlik Sorunu

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde güvenlik açısından bir diğer önemli sorunu ise, Yunanistan’ın egemenliği altında yer alan, ancak, uluslararası antlaşmalarla silahsızlandırma yükümlülüğüne girmiş olduğu adaları, önce gizli daha sonra açıktan, silahlandırmaya başlaması oluşturmaktadır. 
Limni Adasında yapmış olduğu faaliyetlere NATO’yu da alet etmeye çalışan Yunanistan Limni Havaalanını TACAN (TACtical Air Navigation) sistemi ile donatmıştır. TACAN sistemleri THALES ATM S.p.A (İtalya), anten sistemleri ise RANTEC (ABD) firmalarından sağlanmıştır. TACAN aynı anda yaklaşık 100 adede kadar uçağa menzil bilgisi sağlayabilir (bu uçak miktarı TACAN ın işaret kuvvetine göre seçilir). En büyük menzil yaklaşık 40 deniz mili (NM) kadardır.
Bu cihaz Askeri uçakların geceleri güvenli iniş kalkış yapmalarına yaramaktadır. Bunun yanı sıra Midilli ve Rodos adalarında birer tümen Sakız, Sisam, İstanköy, ve Limni Adlarında birer Tugay bulunduran Yunanistan’ın bununla birlikte adalarda oluşturulan milis kuvvetleriyle birlikte 100.000 ‘i aşkın sayıda kuvvet kollukları bulunmaktadır.

Uluslararası Hukukta adaların silahsızlandırılmasına dair Maddeler 

 • Lozan Barış Antlaşmasının 13. maddesi ile Merkezi Doğu Ege Adaları İkarya, Midilli, Sakız, Sisam
 • 1947 Paris Barış Antlaşmasının 14. Maddesi de Oniki Adalar
 • Lozan Boğazlar Sözleşmesinin 8. Maddesi ile Limni ve Semadirek Silahsızlandırılmıştır.

Silahlanan Adalar

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım’ın Koyun, Eşek, Bulamaç, Hurşit, Kalolimnoz ve Keçi adaları üzerinde konuşlu olan askeri birlikleri harita üzerinde incelediğimizde adaların kıta sahanlığı olarak bizde olduğu görülmektedir.

Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 4
Yunan ordusunun konuşlandırıldığı yerler.

Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 5

 

Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 6
Koyun Adasındaki kara üssünde 1 tabur asker, deniz ve helikopter üssü mevcut. 
Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 7
Eşek, Bulamaç ve Hurşit adalarında birer tabur asker mevcut ayrıca helikopter üssü de bulunuyor.
Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 8
Muğla’nın Kalolimnoz ve Keçi adalarındaki kara üslerinde birer tabur asker var.

 

Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 9

Silahlandırılan Adalar:

 • Semendirek Adası: Gökçeada’dan 37 km, kuzeyinde Yunanistan ana karasındaki en yakın noktadan 48 km uzaklıkta.
 • Lemnos (Limni): Gökçeada’nın güneybatısında bulunan adadır. 
 • Taşoz:
 • Agios Efstratios (Bozbaba): Yunanistan’a bağlı küçük bir ada. Limni’nin 30 km güneybatısında, Midilli’nin ise 80 km kuzeybatısında yer alır. Adanın nüfusu bugün 400 civarındadır. Hâlen Yunanistan’ın adayı uluslararası anlaşmalara uymayarak silahlandırması sorun teşkil etmektedir.

 • Midilli Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adası. Yunanistan’ın ana karasından çok Türkiye’nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz’dan sonra Yunanistan’ın en büyük üçüncü adasıdır.

 • Sakız
 • Samos (Sisam)
 • Symi (Sömbeki) Türkiye ‘nin Datça limanı ile 8 km, Bozburun limanı ile ise arasında 6,5 km mesafe bulunur. Rodos ile mesafesi 41 km’dir. Atina’nın limanı olan Pire’den uzaklığı ise 425 km’dir.

 • Kos: İstanköy Bodrum Yarımadası’nın karşısında, Anadolu’dan 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan’ın 12 Adalar Vilayeti’ne bağlıdır.

Batı Anadolu’daki ana birliklerin durumu ise şu şekildedir:

Midilli Adası: 1 tümen ve buna bağlı ana birlikler; 2 piyade alayı, 7 piyade taburu, 1 özel milli muhafız taburu, 3 tank taburu, 4 top taburu, 1 uçaksavar taburu, 15.000 asker.
Sakız Adası: 1 tugay ve buna bağlı ana birlikler; 1 piyade alayı, 4 piyade taburu, 1 özel milli muhafız taburu, 1 tank taburu, 1 uçaksavar taburu, 7.500 asker.
Sisam Adası: 1 tugay ve buna bağlı ana birlikler; 1 piyade alayı, 4 piyade taburu, 2 mekanize tabur, 2 tank taburu, 2 top taburu, 1 uçaksavar taburu, 7.500 asker.
Rodos Adası: 1 tümen ve buna bağlı ana birlikler; 2 piyade alayı, 7 piyade taburu, 1 özel milli muhafız taburu, 3 top taburu, 1 komando taburu, 1 uçaksavar taburu, 7.500 asker.
İstanköy Adası: 1 tugay ve buna bağlı ana birlikler; 1 piyade alayı, 4 piyade taburu, 1 özel muhafız taburu, 2 tank taburu, 8.000 asker.
Gavda Adası: 2020 Temmuz / Yunanistan Girit adasının güneyindeki Gavda Adası’nda bir askeri garnizon kuracak.
Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 10
Girit adasının güneyindeki Gavda Adası
Görüldüğü üzere Yunanistan askerden arındırılması gereken adaları hızla silahlandırmakta ve asıl tehdidin kendisi olduğu gerçeğini de gözler önüne sermektedir. 1990’larda ise Meriç Yakası ve Anadolu’nun karşısındaki adalardan geçen ilk savunma hattı tespit etmiş ve bu hattan başlayarak bütün Ege’yi Yunanistan’ın siyasi ve ülke bütünlüğü içerisinde mütalaa eden bir “ Yeni Savunma Doktrini ” uygulamaya koyacağını açıklamıştır. Bu politikayla da Yunanistan Türkiye’ye karşı düşmanca tavır takındığını resmen ilan etmişti.

Türkiye ve Yunanistan’ı Ege Denizi ile ilgili olarak karşı karşıya getiren sorunların ve bu sorunlara ilişkin konuların gözden geçirilmesi, çözümün ne denli güç olduğunu göstermektedir.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler bakımından Türkiye, Silahlı Kuvvetleri ile, dış politika kararlarının belirgin etkisini diğer ülkelere muhakkak göstermelidir. Bu durum bir yanıyla ulusal güvenlik boyutu, diğer yanıyla stratejisini belirleme bakımından ülke güvenliği için önemli bir konudur.

Yunanistan konusu Milli Güvenlik hususu çerçevesinde ele alınırken Türkiye’nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren terör hareketleri ve terör örgütlerine verilen dış destekler, bölge ülkeleriyle ilişkiler, AB ile geliştirilmeye çalışılan ilişkiler ve bağlantılı şekilde Ortadoğu’da yaşanan hareketlerin ön planda tutulması ile dış politikalarının stratejik yönelimi ülke güvenliği bakımından son derece önemlidir..

2020 Sonrası Batı Anadolu ve Bölgede Yaşanan Hareketlilikler

Ermenistan, Fransa ve Rusya’nın desteğiyle, Azerbaycan’nın enerji ve ticaret yollarının geçtiği stratejik öneme sahip Tovuz bölgesinde saldırı girişimine cevap olarak TOTAL’in çalışma yapacağı bölgede Türkiye tarafından Navtex “YAVUZ” ilan edildi.

Meis Adası: Yunanistan’a 550 km Türkiye’ye 800 metredir. 

Adaların Silahlanması ve Ege'de Güvenlik Sorunu 11
Ege ve Akdeniz Bağlantısı

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here