DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki yaklaşık 10 kişiden biri şu anda uluslararası bir göçmendir. İş bulmak, insanların uluslararası düzeyde göç etmelerinin temel nedenlerinden biridir; şiddet, çatışma, doğal afetler ve insan hakları ihlalleri de bunlara dahildir. Göç ve yer değiştirme, mültecilerin ve göçmenlerin sağlığını etkileyen sağlığın sosyal belirleyicileridir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Üye ülkelere mülteci ve göçmen sağlığını geliştirme ve sağlıklarının halk sağlığı yönlerini ele alma konusunda yardım etmede öncülük etmiştir. Bölge Ofisi, bu amaçla özel olarak Göç ve Sağlık programını kurmuştur. Mültecilerin ve göçmenlerin sağlık durumlarına ve sağlık sisteminin müdahalesine genel bir bakış kazandırmak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada ve evrensel sağlık sigortasının sağlanmasında çok önemlidir.

10 Madde de Mültecilerin ve Göçmenlerin Sağlığı 5

Dünya çapında 68, 5 milyon insan ülkesinden ayrılmış durumda ve 25,4 milyonu uluslararası geçiş sınırlarını koruyor. Göçmenlerin ve mültecilerin genel sağlık durumlarının iyi olması muhtemeldir, ancak yaşam koşulları kapsamında kötü yaşam koşulları ya da düzenlemeler nedeniyle göç ettikleri ülkelerde kalırken hasta olma riskleri olabilir.

1. Mültecilerin ve Göçmenlerin Sağlığı Önemlidir

Sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır; mülteciler ve göçmenler hem ev sahibi toplumunun hem de kendi ülkelerinin gelişmesine aktif olarak katkıda bulunuyor mültecilere ve göçmenlere kaliteli sağlık hizmetlerine zamanında erişim sağlamak, yaşamı kurtarmanın ve bakım masraflarını azaltmanın ve aynı zamanda vatandaşların sağlığını korumanın en iyi yoludur.

2. Göçmenlerin Sayısı Genellikle Fazla Tahmin Edilmektedir

Bazı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlar göçmen sayısını gerçekte olduğundan üç veya dört kat fazla tahmin ediyor. Bununla birlikte, küresel nüfusun bir yüzdesi olarak küresel mülteci ve göçmen hacmi, dünya nüfusunun yaklaşık%3’ünde, onlarca yıldır göreceli olarak sabit kalmıştır. Mültecilerin zengin ülkelere koşan bazı algılarının aksine, küresel olarak mültecilerin%85’i gelişmekte olan ülkelerde ağırlanmaktadır.

3. Göçmenlerin ve Mültecilerin Genel Olarak Sağlıklı Olmaları Muhtemeldir

Göçmenler ve mülteciler barınak ve sanitasyonun yetersiz olduğu kamplar gibi kötü yaşam koşulları veya yetersiz gıda ve su gibi yaşam tarzlarındaki değişiklikler ve artan stres nedeniyle yeni ülkelerde konaklarken geçiş sırasında hasta olma riski altında olabilirler.

4. Mülteciler ve Göçmenler Sağlık Hizmetlerine Erişimde Zorluklarla Karşılaşabilmektedir

Yasal statüleri, dil engelleri ve ayrımcılığını içeren nedenlerden dolayı, bazı ulusal sağlık stratejileri, mültecilerin ve göçmenlerin sağlığına veya onlar için sağlık hizmetlerine erişime referans vermeyebilir. DSÖ, tüm ülkeleri yasal statülerinden bağımsız olarak tüm göçmenlere ve mültecilere sağlık hizmeti sunan politikalar uygulamaya çağırmaktadır.

5. Mülteciler ve Göçmenler Rahim Ağzı Kanseri Hariç Ttüm Kanser Türleri İçin Daha Düşük Bir Risk Taşır

Bununla birlikte, kanserin ileri bir aşamada teşhis edilmesi daha muhtemeldir ve bu durum, konukçu popülasyona kıyasla çok daha kötü sağlık sonuçlarına yol açabilir. Mülteciler ve göçmenler aynı zamanda diyabet için ev sahibi nüfustan daha yüksek insidans, prevalans ve mortalite oranına sahiptir.

6. Menşe Ülkesindeki Sağlık Sistemlerinde Bozulma

Göçmenlerin ve mültecilerin yolculuk öncesi veya sırasında kötü temizlik ve kirli suya maruz kalması aşı ile önlenebilir hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonların (bakteriyel, viral ve paraziter) riskini arttırır. Bu nedenle, bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamaları ve ön saflardaki sağlık çalışanları için bu popülasyonda sağlık risklerini anlamaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, örneğin göçmenlerde ve mültecilerdeki TBC prevalansının ev sahibi ülkedeki oranları yansıtması ve HIV pozitif olanların çoğunun, Avrupa’ya ulaştıktan sonra bu enfeksiyonu edindiği muhtemeldir. Aksine yaygın bir varsayıma rağmen, bulaşıcı hastalıkları konukçu popülasyonlarına iletme konusunda çok düşük bir mülteci ve göçmen riski bulunmaktadır.

7. Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Mülteciler ve Sığınmacılar Arasında Ev Sahibi Nüfusa Göre Daha Yaygın Görünüyor

Depresyon ve kaygı da uzun iltica süreçlerine ve işsizlik ya da izolasyon gibi zayıf sosyoekonomik koşullara bağlı olarak yaygın olarak rapor edilmektedir.

8. İşçi Göçmenler, Dünyadaki En Büyük Göçmen Grubunu Oluşturmaktadır

Avrupa bölgesindeki tüm işçilerin yaklaşık%12’si 2015’te göçmendi. İstihdamın sağlık tehlikeleri ve sosyal ve sağlığın korunmasına erişimi gibi istihdam koşulları da büyük farklılıklar gösteriyor. Erkek göçmenler, göçmen olmayan işçilerden çok işle ilgili yaralanmalara maruz kalmaktadır.

9. Ebeveynleri Olmayan Çocuklar Daha Çok Savunmasız Konumdadır

Hem sağlık hem de sosyal problemler de risk altındalar; sınır kontrolleri zayıfsa, çocuk haklarının ihlali zaten mevcutsa ve çocuğa kolay erişilebiliyorsa, kaçırma ve satış ve sömürü ticaretine ilişkin riskler daha da artabilir. Çocuklar ayrıca cinsel istismara açıktır ve daha yüksek depresyon oranları ve travma sonrası stres bozukluğu semptomları yaşarlar.

10. Sağlık Sistemlerini Mülteci ve Göçmen Dostu Yapmak

Yasal durumlarına bakılmaksızın tüm mülteciler ve göçmenler için kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık sigortası sağlamanın yanı sıra; sağlık engellerini aşmak için sağlık sistemlerini kültürel ve dilsel olarak hassas hale getirmek; sağlık çalışanlarının yaygın enfeksiyon ve hastalıkların teşhisi ve yönetimi için iyi donanımlı ve deneyimli olmalarını sağlamak; göçmen sağlığıyla ilgili farklı sektörlerde daha iyi çalışmak; mülteci ve göçmen sağlığı ile ilgili verilerin toplanmasının iyileştirilmesi hem sağlık sistemleri hem de mülteci ve göçmenler için önemlidir.

10 Madde de Mültecilerin ve Göçmenlerin Sağlığı 6

KAYNAKÇA

www.who.int/ World Health Organization

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here